Published:Updated:

வரம் கொடுக்கும் வழிபாடுகள்!

வரம் கொடுக்கும் வழிபாடுகள்!

வரம் கொடுக்கும் வழிபாடுகள்!

வரம் கொடுக்கும் வழிபாடுகள்!

Published:Updated:
வரம் கொடுக்கும் வழிபாடுகள்!
##~##

ராசிச் சக்கரத்தின் 180 முதல் 210 வரையிலான ஆரங்களை உள்ளடக்கியது துலாம் ராசி. எண்ணிக்கையில் 7-வது ராசி. அதிபதி சுக்கிரன். சூரியன் இந்த ராசியில் நுழையும் வேளையில், இரவு - பகல் ஒரே அளவில் தென்படும். அதன்பிறகு பகல் நேரம் குறைந்து, இரவின் அளவு அதிகரிக்கும். 

ஒட்டுமொத்த விகடனுக்கும் ஒரே ஷார்ட்கட்!

இந்த ராசியில் சனி உச்சனாக இருப்பான். சூரியன் நீசம் பெறுவான். சந்திரன், செவ்வாய், குரு மூவருக்கும் இது சத்ரு க்ஷேத்திரம். இந்த ராசியின் அடையாளம் தராசு. இது, அளவை வரையறுக்கும். நுகர்வோருக்கு உரிய பங்கை வகுத்துக் கொடுக்கும். தனது பங்கையும் இறுதி செய்யும். நுகர்வோரின் உரிமை பயன் பட்டால் மட்டுமே, அளிப்பவனின் பங்கு சிறப்புறும். விலையை பெற்றுக்கொண்டு பொருளை அளிக்கும்போது, அது பயன்படாமல் போனால் விலையைப் பெறுபவன் அதை திருப்பித் தர வேண்டும். அதை அனுபவிக்க அவனுக்கு உரிமையில்லை. இருவரும் சம அளவில் பயன்பெற்றால் மட்டுமே அது வியாபாரம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஆகும் என்று அர்த்தசாஸ்திரத்தில் சொல்கிறார் சாணக்கியன். அதற்குப் பெயர் நீதி. அதன் பொருளைச் சுட்டிக்காட்டுவது தராசின் முள். அது, அளவு சமமாக உள்ளதா என்பதை எடுத்துக்காட்டும்; 'என்னைப் பார்க்காதே, அளவைக் கவனி’ என்று நுகர்வோரை எச்சரிக்கும்.

வரம் கொடுக்கும் வழிபாடுகள்!

உலக இயக்கத்துக்கு பங்களிப்பவன் வியாபாரி. அரசன் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பான். வியாபாரி, உணவைப் பகிர்ந்தளித்து, மக்களை சுறுசுறுப்புடன் இயங்க ஒத்துழைப்பான்; பொருளாதாரத்தை சமநிலையில் வைப்பான். வியாபாரம், அவன் பிழைப்பதற்கான வழி மட்டுமே அல்ல; மக்களை மகிழ வைக்கும் பொறுப்பும் அவனைச் சாரும். வெண்ணெய்க்காக தயிரைக் கடைந் தவனுக்கு மோரும் கிடைத்துவிடும்!

சனியும் புதனும் வலுவாக இருந்தால், நீதியில் நிலைத்திருக்கும் இயல்பு இந்த ராசிக்காரர்களிடம் இருக்கும். இந்த லக்னத்தில் (ராசி) பிறந்தவன் நீதியை மதிப்பான். சனி உழைப்பின் சின்னம். உழைப்பின் பெருமையை உள்ளதை உள்ளபடி உணர்வான். புதன் விவேகத்தை அளிப்பவன். நல்லது- கெட்டதை வரையறுக்கும் மதிநுட்பம் இருக்கும். ஆக, உழைப்போடும் விவேகத்தோடும் இணைந்த வியாபாரம் உயர்வை எட்டும். நகரத்தில் மக்கள் பெருக்கம் அதிகம். அது, வியாபாரத்தை விரிவாக்கும். இந்த லக்னத்தில் புதனின் தரம் உயர்ந்து இருந்தால், நாகரிகமான பண்பு அவனிடம் தென்படும். வாழ்க்கை முறை, சிந்தனை வளம் சிறப்புற்று இருக்கும்.

லக்னத்துக்கு அதிபதி சுக்கிரன். ரிஷப ராசிக்கும் அவனே அதிபதி. ஆனாலும் இங்கு சுக்கிரன் முற்றிலும் மாறுபட்டவன். இங்கு (துலாம்) சர ராசி, ஓஜோ ராசி; ரிஷபத்தில் ஸ்திர ராசி, யுக்மராசி என்ற மாறுபாடு, துலாராசிக்கு உகந்ததாக அமைந்துள்ளது. ரிஷபத்தில் சந்திரன் உச்சன்; இங்கு சனி உச்சன். பணம் ஓரிடத் தில் முடங்காமல், இடம் மாறி மாறி புழங்கும். இதுவே, உழைப்பின் தரத்தை வளர்க்க ஊக்குவிப்பதாக அமையும். வியாபார ராசிக்கு உகந்தவாறு சுக்கிரன் தனது இயல்பை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறான். உலக சுகத்தை உறிஞ்சுவதற்கு பணம் ஒரு கருவி. அதை பகிர்ந்தளிக்கும் வேலையில் தென்படும் ராசிக்குத் தலைவனாக சுக்கிரன் இயங்குவது தகும். 8-வது ராசி (ரிஷபம்) ஆயுள் ஸ்தானம். 8-ன் 8... அதாவது மூன்றாவது ராசியும் (தனுசு) ஆயுள் ஸ்தானத்தில் அடங்கும். 8-க்கும் (ரிஷபம்), 3-க்கும் (தனுசு) 12-வது ராசி... அதாவது, எட்டின் பன்னிரண்டு 7-வது ராசி (மேஷம்); 3-ன் பன்னிரண்டு 2-வது ராசி (விருச்சிகம்). ஆக 7- ஆம், 2-ஆம் மாரக ராசி. மரணத்தை இறுதி செய்யும் ராசி. இங்கு லக்னாதிபதியான சுக்கிரனே அஷ்டம ராசிக்கும் அதிபனாக இருப்பதால், அவன் ஆயுளை முடிக்கும்வேலையில் இறங்கமாட்டான். தன்னேயே தான்

அழித்துக்கொள்ள முனைய மாட்டான். இந்த ராசிக்கு சனி 4-வது கேந்திரத்துக்கும், 5-வது த்ரிகோணத்துக்கும் அதிபதியாக வந்து, யோககாரகனாக மாறுவதால் அவனும் இந்த லக்னக்காரனை அழிக்க முற்பட மாட்டான். இயற்கையாகவே இரண்டு கிரகங்களும் அவன் ஆயுளை பாதுகாக்கும் பொறுப்பில் இறங்கிவிடுவர். மாரக கிரகமான செவ்வாயின் தரம் வலுவிழந்தால், இந்த இருவரது (சுக்கிரன், சனி)  ஒத்துழைப்பில் நீண்ட ஆயுள் கிடைத்துவிடும் என்ற பெருமை இந்த ராசிக்கு உண்டு.

சந்திரன், செவ்வாய், குரு ஆகியோர் வலுவிழந்தால், இவனது வாழ்க்கை சீரும் சிறப்புமாக விளங்கும். விபரீதமானால் உழைப்பிலும் பொருளாதாரத்திலும் சரிவைச் சந்தித்து சீரழிய வைப்பர். ராசிநாதன் மீனத்தில் உச்சம் பெற்று விளங்குவ தால், குரு நடுநிலை வகிப்பார். சூரியன் நீசம் பெற்று இருப்பதால் ஆன்ம பலம் குன்றியிருக்கும். லாபத்துக்கு உடைய, அதாவது 11-க்கு அதிபதியான சூரியனின் நீசம், வியாபாரத் தில் மேடு- பள்ளங்களைச் சந்திக்க வைக்கும். வேலை களில் முட்டுக்கட்டை ஏற்படுத்தி நிம்மதியை இழக்கவைக்கும். ஆனால், 11-ல் வீற்றிருக்கும் கிரகம் இழப்பைச் சந்தித்த பிறகு, துளிர்க்கவைத்து பழைய நிலையை எட்ட வைக்கும். எந்த கிரகமானாலும் 11-ல் தென்பட்டால், அவர் லக்னாதிபதிக்கு உதவுப வனாக மாறுவார் என்ற நோக்கில், சரிவிலிருந்து தப்பிக்க வாய்ப்பு இருக்கும். சூரியனின் நீசம் செல்வாக்கை குறைக்கும். பெருந்தன்மையை இழக்க வைக்கும். மனம் நிறைவை எட்டாமலேயே வாழ்வு முடிந்து விடும். யோககாரகனான சனி மேஷத்தில் நீசம் பெற்றாலும் நல்லதை அளிப்பான். துலாத்தில் சூரியன் நீசன். மேஷத்தில் சனி நீசன். இருவரும் தத்தமது உச்சத்தைப் பார்ப்பதால், பார்க்கும் இடத்தை செழிப்புறச் செய்வர். அதேநேரம்

வரம் கொடுக்கும் வழிபாடுகள்!

அவர்கள் இருக்கும் இடமும்தானாகவே செழிப்புறும். ஒருவருக்கொருவர் இருக்கும் இடத்தைப் பார்ப்பதால், அந்த நிகழ்வு ஒத்துழைக்கிறது. விபரீத மாக இருவரும் உச்சனாக அமர்ந்தால்... தனது நீச வீட்டைப் பார்ப்பதால், இருவரது ஒத்துழைப்பும் வீணாகும் அமைப்பு இந்த லக்னத்துக்கு உண்டு.

சுக்கிரனுக்கு இருக்கும் தகுதிகள் அதில் பிறந்தவரில் பிரதிபலிக்கும். மென்மையான அணுகுமுறை, சுயமரியாதை, செல்வாக்கை காப்பதில் தனி கவனம், பிறப்புரிமையை வலியுறுத்தல், நல்ல மனம், ஈவு - இரக்கம், பரோபகாரம், செல்வச் சீமானாகத் திகழ பலவழிகளில் முனைதல்,  ஏழைகளுக்கு அளவுக்கேற்ற வகையில் பகிர்ந்தளித்தல், சுய நலம் கெடாத வகையில் பொது நலத்தில் ஈடுபாடு, எதையும் அளந்து பார்த்து அளித்தல், நட்பைப் பேணிக்காத்தல் போன்றவை இதில் பிறந்தவனில் தென்படலாம் என்று ஜோதிடம் வரையறுக்கும். ஆடம்பரத்திலும் வெளிவேஷத்திலும் அளவு கடந்த ஈடுபாடு, ஆள் பாதி ஆடைபாதி என்பதில் நிறைவு, எதிலும் தன்னை உயர்ந்தவனாக காட்டிக் கொள்வதில் பிடிப்பு ஆகிய குணங்களையும் அவனில் காணலாம். சனியும் புதனும் வலுவிழந்து, செவ்வாயும் குருவும் தகாத இடத்தில் இருந்து வலுப்பெற்றால், பெருமை யின் உச்சக்கட்டத்தை எட்டிய தருணத்தில், விலாசம் தெரியாத அளவுக்கு சமுதாயத்தில் இருந்து மறைந்து வாழ்வான். பட்டம், பதவி, மவுசு, பெருமை

ஆகியவற்றின் சுவையை அறிந்த பிறகு அவை பறிக்கப்பட்டால், அந்த துயரம் இருமடங்காக இருக்கும். மலை உச்சியில் ஏறியவன், ஒரு சறுக்கலில் அடிவாரத்தை அடைவான். அப்படி விழுந்தவன் ஏறவும் முடியாமல் தவிப்பான். பொதுசேவை, கலைகளில் ஆர்வம், அரசியல், புது படைப்புகளில் நாட்டம், நுகர்பொருள்களில் விருப்பம் இருக்கும்.

உச்சனாக இருக்கும் சனியின் பார்வை பட்ட இடமெல்லாம் விளங்கும். பொருள்களில், அனுபவத்தில் திருப்தி ஏற்பட்டு, உலகவியலில் பற்றற்று துறவியாக விளங்கவும் வாய்ப்பு உண்டு. உள்ள தெளிவில் ஏற்பட்ட துறவறம், சமுதாய அங்கீகாரத்தைப் பெறுவதுடன், சிரஞ்ஜீவியாக நிலைத் திருக்கவும் வகை செய்யும். சனியின் செயல்பாடு உழைப்பை உயர்வாக எண்ணவைக்கும். உழைப்பில் கிடைக்கும் செல்வத்தில் உயர்வது பெருமை அளிக்கும்.  அதிர்ஷ்டம், இனாம், வெகுமதி போன்றவற்றில் நாட்டம் இருக்காது. எப்படியாவது முன்னேற வேண்டும் என்று இல்லாமல், இப்படித்தான் முன்னேற வேண்டும் என்ற கொள்கைப்பிடிப்பு, அவனது செயலில் சங்கடத்தை அளித்தாலும், சனி வெற்றியைத் தொடவைப்பான். சமுதாயத்தில் தன் வாழ்வின் உயர்வை பதியவைத்து மறைவான். காந்தி, விவேகானந்தர், ஹிட்லர், ஸ்ரீசங்கரர், ரமணர், அம்பேத்கர் ஆகியோரை சமுதாயம் மறக்கவில்லை. இயல்பில் அத்தனைபேரும் மாறுபட்டவர்கள். அடித்தட்டில் இருக்கும் மக்களைத் தட்டியெழுப்பும் தகுதி இந்த லக்னத் தில் பிறந்தவனிடம் இருக்க இடமுண்டு.

இந்த லக்னத்தில் முதல் இரண்டு நவாம்சகங்கள் (சித்திரை) செவ்வாயின் தசை இருக்கும். அடுத்த நான்கு நவாம்சகங்கள் (சுவாதி) ராகு தசையைச் சந்திக்கும். கடைசி மூன்று நவாம்சகங்கள் (விசாகம்) குரு தசையில் முடியும். பகையான செவ்வாய் பாலாரிஷ்டத்தை அளிப்பான். பால்யத் தில் தோன்றிய ராகு, கல்வியறிவில் ஒத்துழைப்பான். அதன்பிறகு தென்படும் குரு, இளமையில் சங்கடத்தைச் சந்திக்க வைப்பான். அதன் பிறகு தென்படும் சனி தசை வாழ்க்கையின் தரத்தை உயர்த்தி சுவைக்க வைக்கும். சனியும் புதனும் முன்னேற்றத்துக்கு உதவுவர். இளமையும் முதுமையும் சிறப்பாக அமைய அவர்கள் ஒத்துழைப்பு உதவும். சுவைத்து அனுபவிக்க இளமை வேண்டும். தெளிந்து ஆராய்ந்து உண்மையை எட்ட முதுமை வேண்டும். கல்வியோடு அனுபவமும் சேரும்போது, முதுமையில் சிந்தனை வளம் மேலோங்கியிருக்கும்.

70-க்கு மேல் சந்திக்கும் கேதுவும், லக்னாதிபதியான சுக்கிரனும் பிறப்பின் பலனை எட்டவைக்க உதவுவர். சுக்கிரன் வலுவோடு இருந்தால் ஞானியாக மாறுவான். வலுவில்லாமல் இருந்தால், செல்வச் சீமானாக லோகாயத வாழ்வில் முடிவை அடைவான். லக்னாதிபதி தசை அதில் பிறந்தவனுக்கு தீமையை ஒதுக்கி, நன்மையை மட்டும் எட்டச்செய்யும். அறிவுஜீவி யாகவும் ச்ரம ஜீவியாகவும் இருக்கும் வாய்ப்பு இவர்களுக்கு உண்டு. இருவரில் இருக்கும் மாறுபாடு, இங்கு சமரசத்தில் இணைந்து விடும்.

இந்த தசா வரிசைகள் கும்பம், மிதுன லக்னங்களுக்கும் பொருந்தும். 9 கிரகங்களின் தசைகளை, 4 முக்கோண ராசிகள் பகிர்ந்து கொள்ளும். முக்கோண ராசிக்கு பெருமை சேர்க்க, தசா வரிசையின் ஒற்றுமையும் காரணம். லக்னத்துக்கு இணையாக த்ரிகோணத்தைப் பார்க்கச் சொல்லும் ஜோதிடம். ஒரு கிரகத்தை யோககாரகனாக மாற்றுவது, முக்கோண ராசியின் தொடர்பு. பூர்வ புண்ணியமும் அதிர்ஷ்டமும் முக்கோண ராசியில்அடங்கும். தனயனுக்கு 5-ஆம், தகப்பனுக்கு 9-ஆம் த்ரிகோணத்தில் அடங் கும். ஒன்பதோடு எண்ணிக்கை முடிவு அடைவ தால், அந்த த்ரிகோண ராசிகள் அவன் வாழ்க்கை யின் பெரும்பங்கை வரையறுத்து விடும்.

இந்த ராசிக்கு பூர்வ புண்ணியத்தை சுட்டிக் காட்டுபவன் சனி. சுகத்தை வரையறுப்பவனும் அவனே. இப்படி இரண்டு விஷயங்களை ஒருவனே கையாளும்போது, அவனுக்கு யோக காரகன் என்கிற அந்தஸ்தும் கிடைத்த நிலையில், இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவனுக்கு, சனியின் ஒத்துழைப்புடன் வாழ்க்கை வளம் பெருகும்.

லக்னாதிபதி தசையை எட்டாதவர்களுக்கும் மற்ற தசைகளின் புக்தி அந்தரங்கங்களில் தசாபலன் கிடைத்துவிடும். பலன் தராத தசையாக வாழ்க்கையில் இருக்காது. தசைக்கு இடம் இல்லாத வேளையில் மற்ற தசைகளின் புக்தி, அந்தரங்கங்களில் அதை நிறைவேற்றிவிடும்.

சனியும் புதனும் வழிபட வேண்டியவர்கள். 'சம் சனைச்சராய நம: பும் புதாய நம:’ என்று சொல்லி வழிபடலாம். 'சன்னோ தேவீ:’ என்ற மந்திரத்தை ஓதியும் வழிபடலாம். 'உத்புத்யஸ்வ’ என்ற மந்திரம், புதனை வழிபட உதவும். மந்திரம் தெரியாதவர்கள், 'சனைச்சராய நம: புதாய நம:’ என்று மனதுக்குள் சொல்லி வணங்கலாம். 'க்ரஹம்’ என்ற சொல்லுக்கு, 'பிறந்தவனின் பூர்வ கர்ம பலனை எடுத்து அளிப்பவர்கள்’ (கிருஹ்ணாதீதிக்ரஹ:) என்று விளக்குகிறது ஜோதிடம். அவர்களை வழிபட, நம்மில் கனிந்து தீமையை விலக்கி, நல்லதை மட்டும் அளித்து அருள்வார்கள்.

அத்தனை கிரகங்களும் இரண்டும் கலந்து அளிப்பவர்கள். பாப கிரகம் நல்லவனாக மாறி னால், தான் கையாள வேண்டிய கெடுதலைத் தவிர்த்து நல்லதை அளிப்பான் எனச் சொல்லும் ஜோதிடம். நல்ல கிரகம் பாபியானால் நல்லதைத் தவிர்த்து பாபத்தை அளிப்பான் என்கிறது. பணிவிடைகளால் திருப்திப்படுத்தினால், கருணை உள்ளம் படைத்த அவர்கள் நன்மையை வாரி வழங்குவார்கள்.

- வழிபடுவோம்...

தெளிவான புரிதல்கள் | விரிவான அலசல்கள் | சுவாரஸ்யமான படைப்புகள்Support Our Journalism