Published:Updated:

கோணியம்மன் கோயிலுக்கு புதிய தேர் 

கோணியம்மன் கோயிலுக்கு புதிய தேர் 
கோணியம்மன் கோயிலுக்கு புதிய தேர் 
கோணியம்மன் கோயிலுக்கு புதிய தேர் 

கோவை கோணியம்மன் கோயில் தேர்த்திருவிழாவுக்காக புதிய தேர் செய்யும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

கோவை ராஜ வீதியில் உள்ள கோணியம்மன் கோயிலுக்கு 21 லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதிய தேர் தயாரிக்கும் பணி தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளன. புதிய தேரில் இலுப்பை, தேக்கு மரங்களில் சிவன், பார்வதி, முருகன், யானை, அன்னபட்சி, சிங்கம் போன்றவற்றை வடிவமைக்கும் பணிகளில் கலைஞர்கள் தீவிரமாக தற்போது ஈடுபட்டுள்ளனர்.

செய்தி மற்றும் படங்கள்: தி. விஜய்