Published:Updated:

ஞானப் பொக்கிஷம்: 50

சைவ சமய நெறி பி.என்.பரசுராமன்

ஞானப் பொக்கிஷம்: 50

சைவ சமய நெறி பி.என்.பரசுராமன்

Published:Updated:

தேடித் தெரிந்துகொள்வதில் ஆர்வம்! அப்படித் தெரிந்துகொண்டதால் எந்தவிதமான பலனும் இல்லை என்று நன்றாகத் தெரிந்தாலும்... 'நமக்கு அது தெரியும்’ என்று ஒரு திருப்தி. அவ்வளவுதான்!

ஞானப் பொக்கிஷம்: 50

அப்படி இருக்கும்போது, நமக்காக - நம் நல்வாழ்வுக்காக, நமது முன்னோர் எழுதிக் குவித்து வைத்து இருப்பதை அறிந்து கொண்டால், நமக்கு ஏற்படும் திருப்தி இருக்கிறதே... அது அளவிட முடியாதது. அந்த பொக்கிஷங்கள் நமக்கு மட்டுமல்ல, நம் சந்ததிக்கும் நல்வாழ்வை அளிக்கக் கூடியவை.

ஒட்டுமொத்த விகடனுக்கும் ஒரே ஷார்ட்கட்!

அந்த ஞான நூல்களின்படி இக்காலத்தில் நடக்க முடியுமா என்று எண்ண வேண்டாம். அதற்காக அலட்சியமும் வேண்டாம். சுழல் ராட்டினத்தில் இப்போது கீழே இருக்கும் நாம், அடுத்ததாக மேலே வந்துதான் ஆக வேண்டும். அப்போது, இந்த நூல்கள் 'கலங்கரை விளக்கம்’ போலக் காரிருளைத் துரத்தும்.

அப்படிப்பட்ட ஒளிவீசும் ஒரு நூல், 'சைவசமய நெறி’

இந்த நூல் ஆசாரியர் இலக்கணம், மாணவர் இலக்கணம், பொது இலக்கணம் என மூன்று பிரிவுகளாக அமைந்துள்ளது. ஆசிரியர் இலக்கணம் பகுதி, தீக்ஷைகள் குறித்து விளக்குகிறது.

வாசிக தீக்ஷை, மானச தீக்ஷை, சாத்திர தீக்ஷை, யோக தீக்ஷை என தீக்ஷைகளிலே பலவகை உண்டு.

சீடனின் பக்குவம் பார்த்து தீக்ஷை அளிக்க வேண்டும். அதிலும்...

தேர்ந்தறிக பக்குவத்தை நிர்வான தீக்கைக்குத்
தேர்ந்திடேல் ஏனைய தீக்கைக்கு
(பாடல் எண் 66)

மிகவும் உயர்ந்ததான நிர்வாண தீ¬க்ஷக்கு, பக்குவம் பார்த்துதான் தீ¬க்ஷ அளிக்க வேண்டும். மற்ற தீ¬க்ஷகளுக்கு, இது தேவை இல்லை. நிர்வாண தீ¬க்ஷயை 12-9-6-3 வருட காலங்களில், சீடனின் பக்குவ நிலை அறிந்து அளிக்க வேண்டும்.

இந்த விதம் ஈரானு ஆண்டு எண்ணித் திரிவும் அறப்
பந்தம் அறுத்தாள்க பரிந்து
பண்ணிடுக தீக்கையினைபக்குவம் பார்த்து ஆறிரண்டுள்
எண்ணிமும்மூன்று ஆறின் மூன்றின்
(பாடல் எண் 69-70)

இப்படி, தீக்ஷை வகைகளைச் சொல்லி, அதற்கு உண்டான கால விவரங்களையும் கூறும் இந்த நூல், தீக்ஷைக்கு உண்டான ஒரு முக்கியமான தகவலையும் விவரிக்கிறது.

ஞானப் பொக்கிஷம்: 50

சீடனின் பக்குவத்தைப் பார்த்துத்தான் தீக்ஷை செய்ய வேண்டுமே தவிர, இவன் அரசன், உயர்ந்த பதவியில் இருப்பவன், அதிகாரம் உள்ளவன் என்ற பயத்தாலோ, இவன் பிள்ளை, உறவினன் என்றெல்லாம் பார்த்து ஆர்வத்தாலோ, இவன் பணக்காரன், நிறையப் பொன் - பொருள் தருவான் என்ற அபிமானத்தாலோ, மற்றமுள்ள ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காகவோ தீ¬க்ஷ செய்யக் கூடாது. மீறிச் செய்தால் என்னவாகும் தெரியுமா?

அச்சத்தால் ஆர்வத்தால் ஆடகத்தால் மற்றமுள
இச்சையினால் தீக்கை இயற்றின்
வீழ்வர் நிரயத்து இருவரும் வீழ்ந்து அழுங்கி
ஆழ்வாரவர் ஏறல் அரிது ஆங்கு
  (பாடல் எண் 74-75)

தீக்ஷை செய்த ஆசாரியனும் தீக்ஷை பெற்ற சீடனும் (இருவரும்) நரகத்தில் வீழ்வார்கள்; மீள்வது கடினம்! இதற்கு மேலும் தீக்ஷை வகைகளை விரிவாகச் சொல்கிறது இந்த நூல்.

மாணவர் இலக்கணத்தைச் சொல்லும்போது, அவன் பக்குவம் பெறுவதற்கு உண்டான வழிமுறைகளைச் சொல்கிறது.

அதில் ஒன்றாக... வழிபாட்டுக்கான மலர்களை சீடன் எடுத்து வைக்க வேண்டும் என ஆரம்பித்து, மலர்களைப் பற்றிய பல தகவல்கள் இந்த நூலில் இடம் பெற்றுள்ளன.

பொழுது விடிவதற்கு முன்னால் மூன்று நாழிகை (72 நிமிடங்கள்) தொடங்கி, சூரிய உதய காலம் வரையில் எடுக்கப்படும் மலர்களை, வழிபாட்டுக்கு உத்தமம்.

பூஜை செய்யும்போது - உதய கால பூஜைக்கு நந்தியாவர்த்தப் பூ, வெள்ளெருக்கம் பூ உத்தமம். மத்தியான பூஜைக்கு அலரிப்பூ, தாமரைப் பூ, தும்பைப் பூ ஆகியவை உத்தமம். சாயங்காலம் பூஜைக்கு மல்லிகைப் பூ, கருமத்தம் பூ, சண்பகப் பூ ஆகியவை உத்தமம். அர்த்த ராத்திரி பூஜைக்கு கடப்பம்பூ, பொன்மத்தம் பூ, சிறு செண்பகப் பூ, பிச்சிப் பூ ஆகியவை உத்தமம்.

மலர்களை விவரிப்பதுடன் வில்வம் - துளசி ஆகியவற்றைப் பறிக்கும் காலத்தையும் இந்நூல் விவரிக்கிறது. மேலும், பூஜா காலங்களில் எவ்வெப்போது எந்தெந்த ராகங்கள் பாட வேண்டும் என விவரித்து, தூப - தீபங்களைப் பற்றிய தகவல்களை அளிக்கிறது.

தூபங்களைப் பற்றிய தகவல்கள்: குங்கிலியம் 2 பங்கு, அகில் பொடி ஒரு பங்கு, சந்தனப் பொடி 3 பங்கு ஆகியவற்றுடன், கற்பூரத் தூள் சிறிது கலந்து, அந்தக் கலவையை தழலில் இட்டு தூபம் காட்ட வேண்டும். இப்படிப்பட்ட தூபம் 'மீதாரி’ எனப் படும். இதைத்தவிர இன்னும் பலவிதமான தூபங்களும் குறிப்பிடப் படுகின்றன.

அடுத்து சிவலிங்க வகைகள்.

ஞானப் பொக்கிஷம்: 50

பச்சை மண்ணால் ஆன லிங்கம், சுட்டமண் லிங்கம், மர லிங்கம், கல் லிங்கம், செம்பு முதலான உலோகங்களால ஆன லிங்கம், ரத்தின லிங்கம், மணி லிங்கம், பாண லிங்கம், ரசலிங்கம், சுயம்பு லிங்கம் எனப் பல வகையான சிவலிங்கங்கள் உண்டு.

இவற்றில் ஒன்றைவிட ஒன்று உயர்ந்தது.

பச்சை மண்ணாலான சிவலிங்கத்தை விட, சுட்ட மண்ணாலான சிவலிங்கம் - 10 மடங்கு அதிகம் உயர்ந்தது.

மண்ணாலான சிவலிங்கம் - 10 மடங்கு அதிகம்.

ஞானப் பொக்கிஷம்: 50

அதைவிட மரலிங்கம் - 10 மடங்கு அதிகம்.

அதைவிட கல்லிங்கம் - 10 மடங்கு அதிகம்.

அதைவிட உலோக லிங்கம் - 100 மடங்கு அதிகம்.

அதைவிட ரத்தின லிங்கம் - அளவிடமுடியா அளவு அதிகம்.

அதைவிட மணி லிங்கம் - லட்சம் மடங்கு அதிகம்.

அதைவிட பாண லிங்கம் - கோடி மடங்கு அதிகம்.

அதைவிட ரச லிங்கம் - கோடி மடங்கு அதிகம்.

அதைவிட, சுயம்பு லிங்கம் - மிகவும் உயர்ந்தது.

மண் சுட்டமண் மரங்கல் வண்செம் பெழு வாயு

மொண்மை யிரத்தினந் தானும்

மணிவாண லிங்க மிரதஞ் சுயம்பு தானு

மெணிலிவை யொன்றுக்கு ஒன்னு ஏற்றம் (பொது இலக்கணம் 80-81).

இந்தத் தகவல்கள் மட்டுமின்றி ருத்ராட்ச சிறப்புகள், ருத்ராட்சம் அணிவதால் உண்டாகும் பலன்கள், ஆகமங்கள், நைவேத்தியங்கள் உட்பட இன்னு ம் பல விவரங்களை விளக்குகிறது இந்நூல்.

சிதம்பரம் மறைஞான சம்பந்த நாயனார் அருளிச்செய்த இந்த நூலுக்கு, யாழ்பாணத்து நல்லூர் ஆறுமுக நாவலர் அற்புதமாக உரை எழுதியிருக்கிறார். பக்தர்கள் எல்லோரிடமும் இருக்கவேண்டிய பொக்கிஷம் இது.

- இன்னும் அள்ளுவோம்...

தெளிவான புரிதல்கள் | விரிவான அலசல்கள் | சுவாரஸ்யமான படைப்புகள்Support Our Journalism