Published:Updated:

கொடிமரம், கோபுரம், கருவறை... கோயில் உணர்த்தும் தத்துவங்கள் #VikatanPhotoCards

தினமும் கோயிலுக்குச் சென்று இறைவனை வழிபடுகிறோம்; இறைவனின் அருளை வேண்டுகிறோம்; கோயிலில் காணப்படும் சிற்பங்களின் அழகில் மயங்கவும் செய்கிறோம். ஆனால், கோயில், ராஜகோபுரம், பலிபீடம், கொடிமரம் எனக் கோயிலில் அமைந்திருக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒரு தத்துவத்தை நமக்கு உணர்த்துகின்றன. அந்தத் தத்துவங்களையும் அறிந்துகொள்ளலாமே...

அடுத்த கட்டுரைக்கு