Published:Updated:

நந்திதேவருக்கு காப்பரிசி!

அமிர்தம் வேண்டி தேவர்களும் அசுரர்களும் பாற்கடலைக் கடைந்தபோது தோன்றிய ஆலகால விஷத்தைப் பருகி அனைவரையும் சிவனார் காத்தருளிய திருக்கதை நமக்குத் தெரியும்.

நந்தி
நந்தி