Published:Updated:

பிணிக்கு மருந்தே முத்துமாரியம்மா!

முத்துமாரியம்மனுக்கு வெள்ளி, செவ்வாய் கிழமைகளில் சிறப்பு வழிபாடுகளுடன் அன்ன தானமும் நடைபெறுகிறது.

முத்துமாரியம்மன்
முத்துமாரியம்மன்