டாக்டர் விகடன் இந்த இதழில்

“விருப்பு, வெறுப்பையெல்லாம் ஓரங்கட்டிட்டுதான் ஓட்டணும்!” - டிரைவர் பார்த்திபன்

கண்ணான கண்ணே...

டாக்டர் நியூஸ்!

கோலிக்குண்டு, பல்லாங்குழி, பாண்டி... ஆட்டமெல்லாம் ஆரோக்கியம்!

கோலிக்குண்டு, பல்லாங்குழி, பாண்டி... ஆட்டமெல்லாம் ஆரோக்கியம்!

விகடன் மாணவப் பத்திரிகையாளர் பயிற்சித் திட்டம் 2019 - 20

விகடன் மாணவப் பத்திரிகையாளர் பயிற்சித் திட்டம் 2019 - 20

மலச்சிக்கலுக்கும் மனச்சிக்கலுக்கும்... கருஞ்சீரகம்!

மலச்சிக்கலுக்கும் மனச்சிக்கலுக்கும்... கருஞ்சீரகம்!

உயிர் வரம் தரும் உடல் உறுப்பு தானம்!

உயிர் வரம் தரும் உடல் உறுப்பு தானம்!

உங்கள் ஒரு வருட சந்தாவுடன் 2006-ம் ஆண்டு முதல் வெளிவந்த அனைத்து டாக்டர் விகடன் இதழ்களையும் படிக்கலாம்

டாக்டர் விகடன் முந்தைய இதழ்களிலிருந்து சில பிரபலமான கட்டுரைகள்

அகமும் புறமும்

அகமும் புறமும்

சட்டென்று   மாறுது மனநிலை... - பைபோலார்

சட்டென்று மாறுது மனநிலை... - பைபோலார்