டாக்டர் விகடன் இந்த இதழில்

நீங்க அம்மா ஆகிட்டீங்க!

மாற்றிச் செய்தால் மகிழ்ச்சி

நிலம் முதல் ஆகாயம் வரை... - பிராணாயாமம்

இருமல் வந்தால் என்ன செய்யலாம்?

இருமல் வந்தால் என்ன செய்யலாம்?

டாக்டர் நியூஸ்!

டாக்டர் நியூஸ்!

தொண்டைவலி போக்கும் துளசி

தொண்டைவலி போக்கும் துளசி

சிறுநீரகத் தொற்று - சில குறிப்புகள்

சிறுநீரகத் தொற்று - சில குறிப்புகள்

உங்கள் ஒரு வருட சந்தாவுடன் 2006-ம் ஆண்டு முதல் வெளிவந்த அனைத்து டாக்டர் விகடன் இதழ்களையும் படிக்கலாம்

டாக்டர் விகடன் முந்தைய இதழ்களிலிருந்து சில பிரபலமான கட்டுரைகள்

 ‘நிபா’ வைரஸ்

‘நிபா’ வைரஸ்

தாலசீமியால் தவிப்பு... தங்கமான மனிதர்களின் உதவி

தாலசீமியால் தவிப்பு... தங்கமான மனிதர்களின் உதவி