டாக்டர் விகடன் இந்த இதழில்

உறக்கத்துக்கு உத்தரவாதம்!

நிலம் முதல் ஆகாயம் வரை... பந்தா சிகிச்சை!

தொற்று நோய்களின் உலகம்!

தர்மசங்கடம் தவிர்க்கலாம்!

தர்மசங்கடம் தவிர்க்கலாம்!

ட்வின்ஸ் நம்பிக்கைகள்... நிஜங்கள்!

ட்வின்ஸ் நம்பிக்கைகள்... நிஜங்கள்!

நிலவைக் காட்டி அமுது ஊட்டி - 26

நிலவைக் காட்டி அமுது ஊட்டி - 26

டாக்டர் 360: ஆஸ்துமா அலர்ட்! - அவசியத் தகவல்கள்

டாக்டர் 360: ஆஸ்துமா அலர்ட்! - அவசியத் தகவல்கள்

உங்கள் ஒரு வருட சந்தாவுடன் 2006-ம் ஆண்டு முதல் வெளிவந்த அனைத்து டாக்டர் விகடன் இதழ்களையும் படிக்கலாம்

டாக்டர் விகடன் முந்தைய இதழ்களிலிருந்து சில பிரபலமான கட்டுரைகள்

தூக்கமும் கண்களைத் தழுவட்டுமே!

தூக்கமும் கண்களைத் தழுவட்டுமே!

தடுப்பூசி ரகசியங்கள்! - 12

தடுப்பூசி ரகசியங்கள்! - 12