சக்தி விகடன் இந்த இதழில்

தைப்பூச தரிசனம்!: சித்தர்கள் வழிபட்ட தோரணமலையான்!

மலர்ந்தன மனப் பூக்கள்!

கேள்வி பதில்: விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தைப் பெண்கள் பாராயணம் செய்யலாமா?

நாரதர் உலா - படிக்கட்டுகளான கல்வெட்டுகள்!

நாரதர் உலா - படிக்கட்டுகளான கல்வெட்டுகள்!

ரங்க ராஜ்ஜியம் - 21

ரங்க ராஜ்ஜியம் - 21

இப்படிக்கு... கற்பகம் எனும் அற்புதம்!

இப்படிக்கு... கற்பகம் எனும் அற்புதம்!

திருவருள் செல்வர்கள்! - 19 - ஸ்ரீபாம்பன் ஸ்வாமிகள்... தொடர்ச்சி...

திருவருள் செல்வர்கள்! - 19 - ஸ்ரீபாம்பன் ஸ்வாமிகள்... தொடர்ச்சி...

உங்கள் ஒரு வருட சந்தாவுடன் 2006-ம் ஆண்டு முதல் வெளிவந்த அனைத்து சக்தி விகடன் இதழ்களையும் படிக்கலாம்

சக்தி விகடன் முந்தைய இதழ்களிலிருந்து சில பிரபலமான கட்டுரைகள்

முன்னோர்கள் சொன்னார்கள்

முன்னோர்கள் சொன்னார்கள்

மனசெல்லாம் மந்திரம்! - 5

மனசெல்லாம் மந்திரம்! - 5