சக்தி விகடன் இந்த இதழில்

கேள்வி பதில்: பாம்பு கனவுக்குப் பரிகாரம் என்ன?

காசிக்கு நிகரான பஞ்சமுக திருத்தலங்கள்!

ஆலயங்கள் அற்புதங்கள் - விரிஞ்சிபுரம் அற்புதங்கள்!

மகா பெரியவா - 15

மகா பெரியவா - 15

ரங்க ராஜ்ஜியம் - 16

ரங்க ராஜ்ஜியம் - 16

பூர்வபுண்ணியம்... குழந்தை பாக்கியம்!

பூர்வபுண்ணியம்... குழந்தை பாக்கியம்!

நாரதர் உலா - தீர்த்தம்... இடமாற்றம்... அச்சம்!

நாரதர் உலா - தீர்த்தம்... இடமாற்றம்... அச்சம்!

உங்கள் ஒரு வருட சந்தாவுடன் 2006-ம் ஆண்டு முதல் வெளிவந்த அனைத்து சக்தி விகடன் இதழ்களையும் படிக்கலாம்

சக்தி விகடன் முந்தைய இதழ்களிலிருந்து சில பிரபலமான கட்டுரைகள்

சக்தி சங்கமம்

சக்தி சங்கமம்

அருட்களஞ்சியம்

அருட்களஞ்சியம்