விகடன் தடம் இந்த இதழில்

தந்தை பெரியாரின் மாணவர்

லூப்

‘திராவிட’ கலைஞர் ஏன் ‘இந்தியா’வுக்குத் தேவை?

திரைக்கதை, வசனம்: மு.கருணாநிதி

திரைக்கதை, வசனம்: மு.கருணாநிதி

மனதின் நதி

மனதின் நதி

இன்னும் சில சொற்கள்

இன்னும் சில சொற்கள்

எதிரிகளால் தாம் ஏன் அவரை வெறுக்கிறோம் எனச் சொல்ல இயலாமற் போனதே கலைஞரின் சாதனை

எதிரிகளால் தாம் ஏன் அவரை வெறுக்கிறோம் எனச் சொல்ல இயலாமற் போனதே கலைஞரின் சாதனை

உங்கள் ஒரு வருட சந்தாவுடன் 2006-ம் ஆண்டு முதல் வெளிவந்த அனைத்து விகடன் தடம் இதழ்களையும் படிக்கலாம்

விகடன் தடம் முந்தைய இதழ்களிலிருந்து சில பிரபலமான கட்டுரைகள்

நாடுதான் மாறியது - அ.முத்துலிங்கம்

நாடுதான் மாறியது - அ.முத்துலிங்கம்

மனிதர்கள் சுதந்திரமானவர்கள் அல்லவோ? - சா.தேவதாஸ்

மனிதர்கள் சுதந்திரமானவர்கள் அல்லவோ? - சா.தேவதாஸ்