விகடன் தடம் இந்த இதழில்

நாளைய காந்தி

புனிதர்களின் மொழியில் புதைந்துபோன உண்மைகள்

காற்றில் மூன்று துப்பாக்கி ரவைகள்

மெய்ப்பொருள் காண் - பொச்சு

மெய்ப்பொருள் காண் - பொச்சு

சினிமா வெறியின் 40 ஆண்டுகள் - 5 - தனியாத் தவிக்கிற வயசு...

சினிமா வெறியின் 40 ஆண்டுகள் - 5 - தனியாத் தவிக்கிற வயசு...

வாசனாதி

வாசனாதி

முதன் முதலாக - சாட்சி

முதன் முதலாக - சாட்சி

உங்கள் ஒரு வருட சந்தாவுடன் 2006-ம் ஆண்டு முதல் வெளிவந்த அனைத்து விகடன் தடம் இதழ்களையும் படிக்கலாம்

விகடன் தடம் முந்தைய இதழ்களிலிருந்து சில பிரபலமான கட்டுரைகள்

எழுத்துக்கு அப்பால்! - வெ.நீலகண்டன்

எழுத்துக்கு அப்பால்! - வெ.நீலகண்டன்

சொல்லில் விடியும் இருள் குவண்டனமோ கவிதைகள் - இளங்கோ கிருஷ்ணன்

சொல்லில் விடியும் இருள் குவண்டனமோ கவிதைகள் - இளங்கோ கிருஷ்ணன்