மோட்டார் விகடன் இந்த இதழில்

காமன் மேன்களுக்கான பைக் இது!

லேண்ட்ரோவர் அதிசயம்! - தானா ஆக்ஸிலரேட்டர் மிதிக்கும்... தானா பிரேக் பிடிக்கும்...

சிறப்பான, தரமான ட்ரையம்ப் காத்திருக்கு!

பைக்ஸ் 2019

பைக்ஸ் 2019

பெர்ஃபாமென்ஸ் அதேதான் பாதுகாப்பு அடுத்த லெவல்!

பெர்ஃபாமென்ஸ் அதேதான் பாதுகாப்பு அடுத்த லெவல்!

அவசர புக்கிங்... சிக்கலில் தள்ளும்!

அவசர புக்கிங்... சிக்கலில் தள்ளும்!

ஒவ்வொன்றும் ஒரு தினுசு... எது ரவுசு?

ஒவ்வொன்றும் ஒரு தினுசு... எது ரவுசு?

உங்கள் ஒரு வருட சந்தாவுடன் 2006-ம் ஆண்டு முதல் வெளிவந்த அனைத்து மோட்டார் விகடன் இதழ்களையும் படிக்கலாம்

மோட்டார் விகடன் முந்தைய இதழ்களிலிருந்து சில பிரபலமான கட்டுரைகள்

பெட்ரோல்... இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?

பெட்ரோல்... இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?

கார் மேளா

கார் மேளா