கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

ஜனநாயகத்தை சிதைக்கிறதா ஃபேஸ்புக்?

ஜனநாயகத்தை சிதைக்கிறதா ஃபேஸ்புக்?

#CambridgeAnalyticaஞா.சுதாகர்

ஞா.சுதாகர்