Published:Updated:

மஹிந்திரா எலெக்ட்ரிக் கார்... இப்போது ஹெட்ச்பேக் கார்!

ஃபர்ஸ்ட் டிரைவ் - மஹிந்திரா e2o ப்ளஸ்தொகுப்பு: ராகுல் சிவகுரு

மஹிந்திரா எலெக்ட்ரிக் கார்...  இப்போது ஹெட்ச்பேக் கார்!
மஹிந்திரா எலெக்ட்ரிக் கார்... இப்போது ஹெட்ச்பேக் கார்!