Published:Updated:

`ஒண்ணு கிளாஸ்னா இன்னொன்னு மாஸ்!'- ஆட்டோ எக்ஸ்போ ஆல்பம் #AutoExpo2020

15-வது டெல்லி ஆட்டோ எக்ஸ்போ, India Expo Mart கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. பிப்ரவரி 7-12 வரை பொதுமக்களுக்கு அனுமதி என்றாலும், பிப்ரவரி 5, 6 ஆகிய தேதிகள் மீடியாவுக்கு எனப் பிரத்யேகமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் முதல் நாள் எடுக்கப்பட்ட படங்களின் தொகுப்பு இது!

 • 1/79

  Maruti Suzuki

 • 2/79

  Maruti Suzuki

 • 3/79

  Maruti Suzuki

 • 4/79

  Maruti Suzuki

 • 5/79

  Maruti Suzuki

 • 6/79

  Maruti Suzuki

 • 7/79

  Maruti Suzuki

 • 8/79

  Maruti Suzuki

 • 9/79

  Maruti Suzuki

 • 10/79

  Maruti Suzuki

 • 11/79

  Renault

 • 12/79

  Renault

 • 13/79

  Renault

 • 14/79

  Renault

 • 15/79

  Renault

 • 16/79

  Hyundai

 • 17/79

  Hyundai

 • 18/79

  Hyundai

 • 19/79

  Hyundai

 • 20/79

  Hyundai

 • 21/79

  Hyundai

 • 22/79

  Hyundai

 • 23/79

  Hyundai

 • 24/79

  Hyundai

 • 25/79

  MG

 • 26/79

  Hyundai

 • 27/79

  MG

 • 28/79

  MG

 • 29/79

  MG

 • 30/79

  MG

 • 31/79

  MG

 • 32/79

  MG

 • 33/79

  MG

 • 34/79

  MG

 • 35/79

  Kia

 • 36/79

  Kia

 • 37/79

  Kia

 • 38/79

  Kia

 • 39/79
 • 40/79

  Kia

 • 41/79

  Suzuki

 • 42/79

  Suzuki

 • 43/79

  Suzuki

 • 44/79

  Mahindra

 • 45/79

  Mahindra

 • 46/79

  Mahindra

 • 47/79

  Mahindra

 • 48/79

  Skoda

 • 49/79

  Skoda

 • 50/79

  Skoda

 • 51/79

  Skoda

 • 52/79

  Skoda

 • 53/79

  Skoda

 • 54/79

  Volkswagen

 • 55/79

  Volkswagen

 • 56/79

  Volkswagen

 • 57/79

  Volkswagen

 • 58/79

  Benz

 • 59/79

  Benz

 • 60/79

  Benz

 • 61/79

  Benz

 • 62/79

  Benz

 • 63/79

  Benz

 • 64/79

  Force

 • 65/79

  Force

 • 66/79

  Force

 • 67/79

  Force

 • 68/79

  Force

 • 69/79

  Force

 • 70/79

  Force

 • 71/79

  Force

 • 72/79

  Force

 • 73/79

  SML

 • 74/79

  SML

 • 75/79

  SML

 • 76/79

  JBM

 • 77/79

  JBM

 • 78/79

  JBM

 • 79/79

  Lamborghini

பின் செல்ல