Published:Updated:

Hacking, Cyber Security மற்றும் பல... - Interview with Ethical Hacker Sriram

Hacking, Ethical Hacking, Cyber Security உள்ளிட்ட பல விஷயங்களின் பின்னணியைப் பற்றியும், ஹேக்கர்களிடம் நாம் சிக்காமல் இருப்பதற்கான வழிமுறைகளையும் அடுக்கிறார் Sriram, CTO & Director of Primefort and Cyber Security Analyst. E-mail, Facebook, Twitter, Credit card, Debit card பாதுகாப்பு குறித்தும் விவரிக்கிறார்.

அடுத்த கட்டுரைக்கு