Published:Updated:

IMEI மோசடிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதா அரசு?

IMEI மோசடிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதா அரசு?
IMEI மோசடிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதா அரசு?

'அதிகாரபூர்வ மொபைல்களுக்கும் மிகக் குறைவான செலவில் போலி IMEI-களை உருவாக்கிவிடமுடியும். திருட்டு மொபைல்கள் பலவும் எந்தப் பிரச்னையுமின்றி இயங்கவும், காவல்துறையிடமிருந்து தப்பிக்கவும் இந்த வசதிதான் காரணம்'

பின் செல்ல