முக்கிய கட்டுரைகள்

தலையங்கம்
தலையங்கம்
தலையங்கம்
காவிரி: துரோகத்தின் போர் - சுகுணா திவாகர்
கட்டுரைகள்
காவிரி: துரோகத்தின் போர் - சுகுணா திவாகர்
“இருண்மையான பொழுதுகளில் புத்தகங்களே திசை காட்டும்!” - ச.தமிழ்ச்செல்வன்
கட்டுரைகள்
“இருண்மையான பொழுதுகளில் புத்தகங்களே திசை காட்டும்!” - ச.தமிழ்ச்செல்வன்
ஒரு மொழிபெயர்ப்புக் கவிதையால்  என்ன செய்துவிட முடியும்? - ராணிதிலக்
கட்டுரைகள்
ஒரு மொழிபெயர்ப்புக் கவிதையால் என்ன செய்துவிட முடியும்? - ராணிதிலக்


SPECIAL

காந்த முள் : 1  - தமிழ்மகன்
காந்த முள் : 1 - தமிழ்மகன்
ஃபிரான்சிஸ் இட்டிக்கோரா - ஒரு பார்வை
ஃபிரான்சிஸ் இட்டிக்கோரா - ஒரு பார்வை
எளிய விஷயங்களின் கலைஞன் -  ஞானக்கூத்தன் (அஞ்சலி)
எளிய விஷயங்களின் கலைஞன் - ஞானக்கூத்தன் (அஞ்சலி)

கட்டுரைகள்

மக்களிலிருந்து வந்தவர்கள் - இரா.முருகவேள்
மக்களிலிருந்து வந்தவர்கள் - இரா.முருகவேள்
அவற்றின் கண்கள் - பா.திருச்செந்தாழை
அவற்றின் கண்கள் - பா.திருச்செந்தாழை
பாலன் - அகரமுதல்வன்
பாலன் - அகரமுதல்வன்
காலத்தை கைமாற்றிவிடுதல்... - அர்ஷியா எனும் நினைவு - ஆதிரன்
காலத்தை கைமாற்றிவிடுதல்... - அர்ஷியா எனும் நினைவு - ஆதிரன்
மெய்ப்பொருள் காண்
மெய்ப்பொருள் காண்
எழுத்துக்கு அப்பால் - தொகுப்பு: வெ.நீலகண்டன்
எழுத்துக்கு அப்பால் - தொகுப்பு: வெ.நீலகண்டன்
அடுத்து என்ன? - சந்திரா
அடுத்து என்ன? - சந்திரா
டாபியும் அம்பேத்கரும் - நஞ்சுண்டன்
டாபியும் அம்பேத்கரும் - நஞ்சுண்டன்