தலையங்கம்

தலையங்கம்
தடம் ஆசிரியர் குழு

தலையங்கம்

நேர்காணல்

“குஜராத்திகளுக்கு வாசிப்பதற்கெல்லாம் நேரம் இல்லை!”
Vikatan Correspondent

“குஜராத்திகளுக்கு வாசிப்பதற்கெல்லாம் நேரம் இல்லை!”

கட்டுரைகள்

ஆவதறிந்த காந்தி
Vikatan Correspondent

ஆவதறிந்த காந்தி

புனிதர்களின் மொழியில் புதைந்துபோன உண்மைகள்
Vikatan Correspondent

புனிதர்களின் மொழியில் புதைந்துபோன உண்மைகள்

‘காந்தியின் 100 சித்திரங்கள்’ - வரலாற்று அசைவுகள்
Vikatan Correspondent

‘காந்தியின் 100 சித்திரங்கள்’ - வரலாற்று அசைவுகள்

காந்தியின் மறைவும், பெரியார் இயக்கமும்
Vikatan Correspondent

காந்தியின் மறைவும், பெரியார் இயக்கமும்

கிராமம் எனும் கனவு நிலம் - காந்தியும் மவோயிஸ்டுகளும்
Vikatan Correspondent

கிராமம் எனும் கனவு நிலம் - காந்தியும் மவோயிஸ்டுகளும்

காற்றில் மூன்று துப்பாக்கி ரவைகள்
பெ.வெயில்முத்து

காற்றில் மூன்று துப்பாக்கி ரவைகள்

காந்தியின் ‘ஹிந்த் ஸ்வராஜ்’
அ.மார்க்ஸ்

காந்தியின் ‘ஹிந்த் ஸ்வராஜ்’

நாளைய காந்தி
Vikatan Correspondent

நாளைய காந்தி

ந.முத்துசாமி - தொடர்ச்சியான உயிரியக்கத்தின் குறியீடு
Vikatan Correspondent

ந.முத்துசாமி - தொடர்ச்சியான உயிரியக்கத்தின் குறியீடு

தொடர்கள்

மெய்ப்பொருள் காண் - பொச்சு
Vikatan Correspondent

மெய்ப்பொருள் காண் - பொச்சு

கவிதையின் கையசைப்பு - 6 - நவீன சீனக் கவிதையின் முகம்
எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்

கவிதையின் கையசைப்பு - 6 - நவீன சீனக் கவிதையின் முகம்

அடுத்து என்ன? - அஷேரா நினைவிலும் கனவிலும் பரவியிருக்கும் சா ஓலம்
சயந்தன்

அடுத்து என்ன? - அஷேரா நினைவிலும் கனவிலும் பரவியிருக்கும் சா ஓலம்

இன்னும் சில சொற்கள்
Vikatan Correspondent

இன்னும் சில சொற்கள்

சினிமா வெறியின் 40 ஆண்டுகள் - 5 - தனியாத் தவிக்கிற வயசு...
Vikatan Correspondent

சினிமா வெறியின் 40 ஆண்டுகள் - 5 - தனியாத் தவிக்கிற வயசு...

நான் ஏன் எழுதுகிறேன்?
Vikatan Correspondent

நான் ஏன் எழுதுகிறேன்?

முதன் முதலாக - சாட்சி
Vikatan Correspondent

முதன் முதலாக - சாட்சி

சிறுகதைகள்

வாசனாதி
நரன்

வாசனாதி

வாசனை
Vikatan Correspondent

வாசனை

கவிதைகள்

ஊமை வலி
Vikatan Correspondent

ஊமை வலி

முடிவற்ற முடியாமைகள்
Vikatan Correspondent

முடிவற்ற முடியாமைகள்

மியா என்றொரு சொல்
Vikatan Correspondent

மியா என்றொரு சொல்