கவிதை

கடைசித் தீர்ப்பு நாள் - சுகிர்தராணி
Vikatan Correspondent

கடைசித் தீர்ப்பு நாள் - சுகிர்தராணி

ஒரு குவளைத் தனிமை - ஸ்டாலின் சரவணன்
Vikatan Correspondent

ஒரு குவளைத் தனிமை - ஸ்டாலின் சரவணன்

தலையங்கம்

தலையங்கம்
Vikatan Correspondent

தலையங்கம்

நேர்காணல்

“இலக்கியம் என்பது காலத்தின்மீது எறிகிற கல்!” - சு.வெங்கடேசன்
Vikatan Correspondent

“இலக்கியம் என்பது காலத்தின்மீது எறிகிற கல்!” - சு.வெங்கடேசன்

கட்டுரைகள்

கரிசல் பறவை கழனியூரன் - கே.எஸ். இராதாகிருஷ்ணன்
Vikatan Correspondent

கரிசல் பறவை கழனியூரன் - கே.எஸ். இராதாகிருஷ்ணன்

“சின்னஞ்சிறிய கணத்தில் லயர் பறவையாக இருக்கலாம்தானே!” - ராணிதிலக்
Vikatan Correspondent

“சின்னஞ்சிறிய கணத்தில் லயர் பறவையாக இருக்கலாம்தானே!” - ராணிதிலக்

amuttu@gmail.com - தமிழ்மகன்
Vikatan Correspondent

amuttu@gmail.com - தமிழ்மகன்

அஃக் - வண்ணதாசன்
Vikatan Correspondent

அஃக் - வண்ணதாசன்

கண்டுபிடிப்புகளின் கதாநாயகர்: ஜி.டி. நாயுடு - ஜி.டி.கோபால்
Vikatan Correspondent

கண்டுபிடிப்புகளின் கதாநாயகர்: ஜி.டி. நாயுடு - ஜி.டி.கோபால்

கிரா - 95 - கி.ராஜநாராயணன்
Vikatan Correspondent

கிரா - 95 - கி.ராஜநாராயணன்

பெண் ஏன் பிம்பமானாள்? - மனுஷ்ய புத்திரன்
Vikatan Correspondent

பெண் ஏன் பிம்பமானாள்? - மனுஷ்ய புத்திரன்

“வாழ்வதற்கு இன்னும் மிச்சமிருந்தது!” - ஜி.எஸ்.தயாளன்
Vikatan Correspondent

“வாழ்வதற்கு இன்னும் மிச்சமிருந்தது!” - ஜி.எஸ்.தயாளன்

அதிகாரத்தின் துருவேறிய சொற்கள் - சுகுணா திவாகர்
சுகுணா திவாகர்

அதிகாரத்தின் துருவேறிய சொற்கள் - சுகுணா திவாகர்

தொடர்கள்

நத்தையின் பாதை - 4 - தொல்காடுகளின் பாடல் - ஜெயமோகன்
ஜெயமோகன்

நத்தையின் பாதை - 4 - தொல்காடுகளின் பாடல் - ஜெயமோகன்

அடுத்து என்ன? - ஜெ.பிரான்சிஸ் கிருபா
Vikatan Correspondent

அடுத்து என்ன? - ஜெ.பிரான்சிஸ் கிருபா

நவீன ஓவியம் - புரிதலுக்கான சில பாதைகள் - 11- சி.மோகன்
Vikatan Correspondent

நவீன ஓவியம் - புரிதலுக்கான சில பாதைகள் - 11- சி.மோகன்

எழுத்துக்கு அப்பால்! - வெ.நீலகண்டன்
Vikatan Correspondent

எழுத்துக்கு அப்பால்! - வெ.நீலகண்டன்

இன்னும் சில சொற்கள் - ஞாநி
Vikatan Correspondent

இன்னும் சில சொற்கள் - ஞாநி

சிறுகதைகள்

இவன் - அகரமுதல்வன்
Vikatan Correspondent

இவன் - அகரமுதல்வன்

வாய்க்கால் - வண்ணதாசன்
Vikatan Correspondent

வாய்க்கால் - வண்ணதாசன்

அயல் இலக்கியம்

தற்கால ஆங்கிலக் கவிதைகள் - தமிழில்: அனுராதா ஆனந்த்
Vikatan Correspondent

தற்கால ஆங்கிலக் கவிதைகள் - தமிழில்: அனுராதா ஆனந்த்