ஓர் அவதாரத்தின் கதை: இருவேறு வடிவங்கள் | Stories from Hindu Mythology: Narasimha Avatar - Vikatan Thadam | விகடன் தடம்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (01/12/2018)

ஓர் அவதாரத்தின் கதை: இருவேறு வடிவங்கள்

சுந்தர் காளி, படம் : லோகு

திருமாலின் அவதாரமான நரசிம்ம அவதாரத்திற்கு வேதங்களில் எவ்வித ஆதாரங்களும் இல்லை என்றும் இக்கதை ஆந்திர, ஒரியப் பகுதிகளில் வழங்கிய பழங்குடி மக்களின் சிங்க வழிபாட்டு மரபொன்று வைதிக மதத்தில் உள்வாங்கப்பட்டு இந்துமயமாக்கப்பட்ட ஒன்றே என்றும் பல்வேறு சான்றுகளின் அடிப்படையில் அறிஞர்கள் வாதிடுகின்றனர். திருமாலின் அவதாரங்களின் எண்ணிக்கையும் வரிசைமுறையும் காலத்துக்குக் காலமும் பனுவலுக்குப் பனுவலும் வேறுபட்டு வந்துள்ளன. மகாபாரதம், தேவிபாகவதம், கூர்ம புராணம், பத்ம புராணம், மத்ஸ்ய புராணம், ஹரிவம்சம், சிவபுராணம், ஸ்கந்த புராணம், பாகவத புராணம், பிரம்ம புராணம், விஷ்ணுதர்மோத்தர புராணம், லிங்க புராணம், விஷ்ணு புராணம் ஆகிய வடமொழிப் புராணங்களில் இந்த அவதாரக் கதை இடம்பெறுகிறது. இவற்றிலும் பாகவத புராணம், விஷ்ணு புராணம் ஆகிய இரண்டு புராணங்களிலேயே நமக்கு இன்று பொதுவாகத் தெரியவருகிற பக்திச்சுவை அதன் உச்சநிலையை எய்துகிறது.

 தமிழில் கம்பனின் இராமாயணமும், செவ்வைச்சூடுவார் மற்றும் அருளாளதாசர் இயற்றிய பாகவத புராணங்களும் வடமொழி பாகவத புராணத்தை அடியொற்றியே எழுதப்பட்டுள்ளன.

தமிழில் சங்க இலக்கியத்தில் பரிபாடலிலேயே (பாடல் 4) நரசிம்ம அவதாரக் கதை இடம்பெறுகிறது. கடுவன் இளவெயினனார் பாடிய கடவுள் வாழ்த்தில் சுருக்கமாகக் கூறப்படும் இக்கதை, பிற்காலத்தில் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களில் ஆங்காங்கே இடம்பெறுகிறது. பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், திருமழிசையாழ்வார், நம்மாழ்வார், திருப்பாணாழ்வார், பெரியாழ்வார், ஆண்டாள், திருமங்கையாழ்வார் ஆகியோர் பாசுரங்களில் இதைக் காணலாம். அறுபதுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தத்தில் இக்கதை பற்றியக் குறிப்புகள் இடம்பெறுவதாக ராஜு காளிதாஸ் எழுதுகிறார்.

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க