ஆதியில் கலை இறந்தது - கலையின் சமகாலப் பயன்பாடு குறித்து | Contemporary use of arts - Vikatan Thadam | விகடன் தடம்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (01/12/2018)

ஆதியில் கலை இறந்தது - கலையின் சமகாலப் பயன்பாடு குறித்து

ஆதிரன்

குறிப்பிட்ட படைப்பாளியின்மூலமாக ஒரு சமுதாயத் தளம் இலக்கியத்தை உருவாக்குகிறது. அவ்வாறு இலக்கியம் எனும் கலைப்பொருள் உருவானதும் அது சமுதாயத்தின் ஏனைய உறுப்புகளைப் பாதிக்கிறது. ஏனைய உறுப்புகள்போலவே, அழகினைச் சுவைக்கும் திறனும் கலையைப் புரிந்துகொள்ளும் திறனும்கொண்ட மக்கள்திரளை அந்தக் கலைப்படைப்பு உருவாக்குகிறது

– கார்ல் மார்க்ஸ்.


ழுத்துக் கலையில் அடிக்கட்டுமானமாக இருப்பது மொழி. மொழியின்மூலமாகவே ஒரு படைப்பிலக்கியம் தனது கட்டமைப்பை அடைகிறது. ஒரு படைப்பிலக்கியம் என்பதற்குக் குறிப்பிட்ட நோக்கம், அதற்கான பயன், இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு லட்சியமும் இருந்தே தீரும். ஒரு படைப்பாளியின் நோக்கம் என்பது அவரைப் பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் வர்க்கம் சார்ந்து அமையும். அவ்வகையான நோக்கத்தை ஒரு படைப்பிலக்கியத்தின்மூலமாக வெளிப்படுத்த, ஒரு படைப்பாளி மொழியைப் பயன்படுத்துகிறார். அதாவது, அவர் மொழியை ஒரு செய்வினையாகப் பயன்படுத்துகிறார் என்பது அடிப்படை. ஒரு கலைப்படைப்பு அல்லது கலை என்ற ஒட்டுமொத்தமான செயல்பாடு, மனித சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு உதவவில்லை என நிரூபணமானால், அந்த வடிவம் நடைமுறையில் உபயோகப்படுத்தப் பட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் செயலிழந்துபோன ஒன்றாக அணுகப்பட்டு, அறிவார்ந்த வகையில் அவை நிராகரிக்கப்பட வேண்டும். மட்டுமல்லாமல், சமுதாய வளர்ச்சிக்குத் தேவையான ஒரு மாற்று வடிவத்தைக் கண்டடைய வேண்டியதும் அவசியமாகும்.

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க