நீலியின் காதல் - த.ஜீவலட்சுமி

ளமைத்தீர் திறம் ஓங்குமோர் கூதிர்
எரிதழலின் நிறைநெருப்பு
நின்றெரிய நின்றெரிய
நீலம்பாரிக்கும் நீள் இரவு
நீர்வார் நிகர்மலர் ஏந்திய
நின்றன் நெற்றிச் சுடரதில்
மாசாத்துவான் மகனின் சாயல்
நானோ மடலேறும் மங்கை
கருங்கோல் குறிஞ்சி
காந்தளெனத் தகிப்பு
பசித்ததோர் புல்லினம்
பாய்ந்த வனத்தீ
கனத்த கலனில்
மிக்கும் பெருஞ்சுவாலை
பாய்ந்தழியத் துடிக்கும் பாதரசத் தவிப்பு
நாவில் பெருஞ்சுனை
நினைவிற் அடர்வனம்
ஒற்றைக் கடலில்
ஓராயிரம் பரிதி
நீலியின் காதல்!

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick