செங்குத்துக் கவிதைகள் - ரொபர்த்தோ ஹ்வாறோஸ்

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:
தமிழில் : அனுராதா ஆனந்த்

னி உலகத்தை கல்லறையாக மாற்றிவிட்டது.
ஆனால் உலகம் உள்ளபடியே கல்லறையாகத்தான் இருந்தது.
அதை அறிவிக்க மட்டுமே இந்த பனி வந்துள்ளது.

உண்மையாகவே அதிர்ச்சியளிக்கக்கூடிய
இந்தக் கதைநாயகனை நோக்கி
தன் மெலிந்த வளையா விரலை நீட்டி
சுட்டிக்காட்டவே இந்தப் பனி வந்துள்ளது.

பனி, கீழ் விழும் ஒரு தேவதை
பொறுமையை இழந்த தேவதை.

லிக்காவிடினும் மணி
காற்றால் நிறைந்துள்ளது.
அசைவற்றிருப்பினும் பறவை
பறத்தலால் நிறைந்துள்ளது.
தனிமையிலிருப்பினும் வானம்
மேகங்களால் நிறைந்துள்ளது.
யாரும் பேசாவிடினும் வார்த்தை
ஒலியால் நிறைந்துள்ளது.
பாதைகளே இல்லாது போனாலும்
எல்லாமுமே தப்பித்தலால் நிறைந்துள்ளது.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick