இன்னும் சில சொற்கள்

இத்தொடரின் மற்ற பாகங்கள்:
சி.எம்.முத்து

இடையிருப்பு?

“என் கதைமாந்தர்களின் வாழிடம்.”

சி.எம்.முத்து?

“ ‘இடையிருப்பில் விழுந்த தமிழின் தப்புவிதை’ என்று தஞ்சாவூர் கவிராயர் சொல்வார்.”

விவசாயம்?

“விடவும் முடியவில்லை;
மீளவும் முடியவில்லை.”

காவிரி?

“இன்றைய வடிகால்.”

குலதெய்வம்?

“எழுத முதல் காரணம், ‘ஏழு முடிச்சும் இளைய முனி’ அதற்கொரு சாட்சி.”

தஞ்சை மக்கள்?

“எதையும் நம்பிப் பயணிப்பவர்கள். ஆனாலும், அப்பாவிகள்.”

கிடைத்த முக்கிய அங்கீகாரம்?

“வாசகர்கள்.”

சாதி?

“என்றோ முளைத்த களை.
இன்னும் மட்கிப்போகாமல்
இருப்பதுதான் வேதனை.”

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick