ஜான் ஆப்ரஹாமின் கழுதை | Short Story - Vikatan Thadam | விகடன் தடம்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (01/04/2019)

ஜான் ஆப்ரஹாமின் கழுதை

கீரனூர் ஜாகிர்ராஜா - ஓவியங்கள் : மணிவண்ணன்

பதற்றமிக்க கடற்பயணங்கள் முடிந்துவிட்டன,
நான் ஒருவனைத் தேடி வந்தேன். வேதங்களில்
அவனுக்கு ஜான் என்று பெயர். முகவரியும்
நிழலுமில்லாதவன்... பசியில்லாதவன்...

-பாலச்சந்திரன் சுள்ளிக்காடு 

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க