விழு | Poetry - Vikatan Thadam | விகடன் தடம்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (01/02/2019)

விழு

ஆதிரன்

ண்ப…
கற்றுக்கொள்ளலாமா விழுவதற்கு

மரத்திலிருந்து இறந்தவை விழுவதுபோல
மிதிவண்டி அழுத்தும் குழந்தை விழுவதுபோல
இளம்பெண் காதலில் விழுவதுபோல
திரைச்சண்டைக்காரன் புவியீர்ப்புக்கு எதிராய் விழுவதுபோல
ஆலத்திலிருந்து வெளிறிய விழுது விழுவதுபோல
பாலத்திலிருந்து ஒரு வாகனம் விழுவதுபோல

நண்ப…
இது ஒரு வியாபாரம்
சில இழப்புகள் கவிதைபோல
ஈடு செய்ய ஏலாதவைகள்
அல்லது ஓர் அரசு ஆணைபோல
கருணையற்றவை
மறந்துவிடலாம்

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க