கேள்வி பதில் | Questions and Answers - Struggle for Tamil Eelam - Vikatan Thadam | விகடன் தடம்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (01/05/2019)

கேள்வி பதில்

முதல் உலகப்போர், உலகளாவிய வகையில் கடவுள் எனும் கருத்தாக்கத்தின் மீது பெரும் கேள்வியை, சந்தேகத்தை, மறுப்பை உண்டாக்கியது. உங்களை இப்போதும் கடவுள் நம்பிக்கையாளர் என்றே அறிகிறேன். முள்ளிவாய்க்கால் போன்ற பெருங்கொடுமைக்குப் பின்னும் ஒரு கடவுள் நம்பிக்கையாளராக தங்களால் எப்படித் தொடரமுடிகிறது? உங்களின் கடவுள் நம்பிக்கை, சமயம், ஆன்மிகம் குறித்து விளக்க முடியுமா? 

அகரமுதல்வன்


‘வான்முகில் வழாது பெய்க’ என்று பிரபஞ்சம் செழிக்க பதிகம் ஓதும் சைவ வழிபாட்டு முறையுடையவன் நான். இப்படியொரு மானுடப் பேரழிவிற்குள் உயிர் தப்பிய பின்னும் அந்தக் கருத்தாக்கத்தில் எனக்கு எந்த மறுப்பும் உருவாகவில்லை. அழிவும் ஆக்கமும் இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் ஓர் இயக்க விதியாக இருக்கிறது. அழிவில் தோன்றும் ஆக்கமும், ஆக்கத்தில் தோன்றும் அழிவும் இப்புவியில் நடைமுறை. அப்படியாக முள்ளிவாய்க்கால் பேரழிவின் பின்னர், எனக்குள் முன்னைய காலங்களைவிடவும் கூடுதலாகக் கடவுள் நம்பிக்கை ஒரு ஆக்கமாகத் துலங்குகிறது. நீங்கள் குறிப்பிடும் முதல் உலகப்போர் காலகட்டத்தில், உலகளாவிய வகையில் கடவுள் எனும் கருத்தாக்கம் கேள்விக்கு உட்படுத்தப்பட்டது
போலவே நானும் கேள்விக்கு உட்படுத்து கிறேன். ஆனால், அது தரவல்ல ஆக்கச் சிந்தனையை வேறெதிலும் அடையமுடியாதுள்ளது. கடவுளர்களின் கண்டமென்று அழைக்கப்படும் ஆசியச் சிந்தனை மரபில் இருப்பதால்கூட எனக்கு இப்படித் தோன்றலாம். யுத்தத்தின் குரூர வெளியிலிருந்து உயிர் தப்பிய ஒருவனுக்கு இருக்கும் ஆன்மிகம் சார்ந்த கோட்பாடுகள் குறித்து உலகம் ஆழமாக விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும். அவன் ஒருவனாலேயே உலகத்திற்காகவும் உயிர்களுக்காகவும் அப்பழுக்கற்று சிந்திக்க இயலும். வாழ்வின் உண்மைகளைத் தேடும் கருத்தியல்களை அவனால் புத்தனைப்போல புதிதாகவும் பிரசவிக்க முடியும். என்னுடைய வாழ்வு ஒரேயொரு பரபிரம்மத்தை நம்புகிறது. கணபங்கவாதத்தையும் ஏற்கிறது.

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க