பொருத்துக... | Match with Hero and Villain - Timepass | டைம்பாஸ்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (21/10/2016)

பொருத்துக...

டது புறமிருக்கும் இந்தக் கால ஹீரோக்களையும், அவர்களைப் படத்தில் மிரட்டி மெர்சலாக்கிய அந்தக் கால ஹீரோக்களையும் கரெக்ட்டா மேட்ச் பண்ணிடுங்க மக்களே!
- ப.சூரியராஜ் 

விடைகள்: 1-H, 2-D, 3-F, 4-B, 5-G, 6-A, 7-E, 8-C

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க