#கிரகநிலை

இந்த வார ராசிபலன் : ஜூன் 11 முதல் 16 வரை...
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

இந்த வார ராசிபலன் : ஜூன் 11 முதல் 16 வரை...

இந்த வார ராசிபலன் : மே 28 முதல் ஜூன் 2 வரை...
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

இந்த வார ராசிபலன் : மே 28 முதல் ஜூன் 2 வரை...

நட்சத்திர பலன்கள் (ஜூன் 28 முதல் ஜூலை 4 வரை)
கண்ணன் கோபாலன்

நட்சத்திர பலன்கள் (ஜூன் 28 முதல் ஜூலை 4 வரை)

சித்திரை மாத ராசிபலன்கள் : ஏப்ரல் 14 முதல் மே 14 வரை
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

சித்திரை மாத ராசிபலன்கள் : ஏப்ரல் 14 முதல் மே 14 வரை

இந்த வாரம் எப்படி? ஜூன் 3 முதல் 9 வரை பஞ்சாங்கக் குறிப்புகள்! #VikatanPhotoCards
கண்ணன் கோபாலன்

இந்த வாரம் எப்படி? ஜூன் 3 முதல் 9 வரை பஞ்சாங்கக் குறிப்புகள்! #VikatanPhotoCards

இந்த வார ராசிபலன் : ஏப்ரல் 9 முதல் 14 வரை...
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

இந்த வார ராசிபலன் : ஏப்ரல் 9 முதல் 14 வரை...

இந்த வார ராசிபலன் : ஏப்ரல் 2 முதல் 7 வரை...
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

இந்த வார ராசிபலன் : ஏப்ரல் 2 முதல் 7 வரை...

இந்த வார ராசிபலன்கள் (மார்ச் 26 முதல் 31 வரை)
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

இந்த வார ராசிபலன்கள் (மார்ச் 26 முதல் 31 வரை)

நட்சத்திர பலன்கள் : மார்ச் 22 முதல் 28 வரை...
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

நட்சத்திர பலன்கள் : மார்ச் 22 முதல் 28 வரை...

இந்த வாரம் எப்படி?-  மே 6 முதல் 12 வரை பஞ்சாங்கக் குறிப்புகள்! #VikatanPhotoCards
கண்ணன் கோபாலன்

இந்த வாரம் எப்படி?- மே 6 முதல் 12 வரை பஞ்சாங்கக் குறிப்புகள்! #VikatanPhotoCards

இந்த வார ராசிபலன் : மார்ச் 19 முதல் 24 வரை
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

இந்த வார ராசிபலன் : மார்ச் 19 முதல் 24 வரை

பங்குனி மாத ராசிபலன்கள் (மார்ச் 15 முதல் ஏப்ரல் 13 வரை)
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

பங்குனி மாத ராசிபலன்கள் (மார்ச் 15 முதல் ஏப்ரல் 13 வரை)