#பசுமை விகடன்

தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2020-21... பசுமை விகடன் கொடுத்த முக்கியமான 
பரிந்துரைகள்!
பசுமை விகடன் டீம்

தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2020-21... பசுமை விகடன் கொடுத்த முக்கியமான  பரிந்துரைகள்!

பசுமை விகடன் அக்ரி எக்ஸ்போ - கோயம்புத்தூரில்... 2020
பசுமை விகடன் டீம்

பசுமை விகடன் அக்ரி எக்ஸ்போ - கோயம்புத்தூரில்... 2020

பயனற்ற ஆழ்துளைக் கிணறுகளில் மழைநீர் சேமிக்க பிரதமர் யோசனை! - 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பரிந்துரைத்த பசுமை விகடன்
ஆர்.குமரேசன்

பயனற்ற ஆழ்துளைக் கிணறுகளில் மழைநீர் சேமிக்க பிரதமர் யோசனை! - 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பரிந்துரைத்த பசுமை விகடன்

பசுமை விகடன் அக்ரி எக்ஸ்போ - கோயம்புத்தூரில்... 2020
பசுமை விகடன் டீம்

பசுமை விகடன் அக்ரி எக்ஸ்போ - கோயம்புத்தூரில்... 2020

விவசாயிகளுக்கு பாடநூல் ‘பசுமை விகடன்’தான்
இ.கார்த்திகேயன்

விவசாயிகளுக்கு பாடநூல் ‘பசுமை விகடன்’தான்

`திருப்பூர் முழு இயற்கை விவசாய மாவட்டமாக மாறும்’ - பசுமை விகடன் பயிற்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் பேச்சு!
பசுமை விகடன் டீம்

`திருப்பூர் முழு இயற்கை விவசாய மாவட்டமாக மாறும்’ - பசுமை விகடன் பயிற்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் பேச்சு!

`பசுமை விகடன் பட்ஜெட் பரிந்துரைகள்...அக்கறை காட்டிய நிதியமைச்சர்' - அகம்மகிழ்ந்த விவசாயிகள்!
பசுமை விகடன் டீம்

`பசுமை விகடன் பட்ஜெட் பரிந்துரைகள்...அக்கறை காட்டிய நிதியமைச்சர்' - அகம்மகிழ்ந்த விவசாயிகள்!

பசுமை விகடன் அக்ரி எக்ஸ்போ - கோயம்புத்தூரில்... 2020
பசுமை விகடன் டீம்

பசுமை விகடன் அக்ரி எக்ஸ்போ - கோயம்புத்தூரில்... 2020