#பூச்சிகள்

பூச்சி மேலாண்மை: 20 -  நல்லது செய்யும் நடுநிலைப் பூச்சிகள்!
SELVAM N

பூச்சி மேலாண்மை: 20 - நல்லது செய்யும் நடுநிலைப் பூச்சிகள்!

செவ்வாய்க்கிரகத்தில் பூச்சிகள் வாழ்கின்றனவா... நாசா என்ன சொல்கிறது?
க.ர.பிரசன்ன அரவிந்த்

செவ்வாய்க்கிரகத்தில் பூச்சிகள் வாழ்கின்றனவா... நாசா என்ன சொல்கிறது?

ரம்மியமான கோவை சிங்காநல்லூர் குளக்கரை... படையெடுக்கும் கலர்ஃபுல் வண்ணத்துப் பூச்சிகள்! #PhotoAlbum
தி.விஜய்

ரம்மியமான கோவை சிங்காநல்லூர் குளக்கரை... படையெடுக்கும் கலர்ஃபுல் வண்ணத்துப் பூச்சிகள்! #PhotoAlbum

புதுச்சேரி ஊசுட்டேரி கரைப்பகுதியில் காணப்படும் வண்ணமயமான தும்பிப் பூச்சிகள்! #PhotoAlbum
அ.குரூஸ்தனம்

புதுச்சேரி ஊசுட்டேரி கரைப்பகுதியில் காணப்படும் வண்ணமயமான தும்பிப் பூச்சிகள்! #PhotoAlbum

பூச்சி மேலாண்மை:  17 - உயிரியல் ஆயுதமாகும் பூச்சிகள்... ‘காப்பான்’ சொல்லும் பாடம்!
SELVAM N

பூச்சி மேலாண்மை: 17 - உயிரியல் ஆயுதமாகும் பூச்சிகள்... ‘காப்பான்’ சொல்லும் பாடம்!

பூச்சி மேலாண்மை: 16 -  சாறுஉறிஞ்சும் பூச்சிகள் உஷார்!
SELVAM N

பூச்சி மேலாண்மை: 16 - சாறுஉறிஞ்சும் பூச்சிகள் உஷார்!

பூச்சிகளும் நம் நண்பர்களே..! - 2.0 - பூச்சிக்கொல்லிகளுக்குப் பெப்பே... விஞ்ஞானத்தை விஞ்சும் பூச்சிகள்!
ஆர்.குமரேசன்

பூச்சிகளும் நம் நண்பர்களே..! - 2.0 - பூச்சிக்கொல்லிகளுக்குப் பெப்பே... விஞ்ஞானத்தை விஞ்சும் பூச்சிகள்!

பூச்சிகளும் நம் நண்பர்களே..! - 2.0 - பூச்சிகள் பலவிதம்... ஒவ்வொன்றும் ஒருவிதம்!
ஆர்.குமரேசன்

பூச்சிகளும் நம் நண்பர்களே..! - 2.0 - பூச்சிகள் பலவிதம்... ஒவ்வொன்றும் ஒருவிதம்!

பூச்சிகளும் நம் நண்பர்களே..! - 2.0 - பயிர் நோய்களைப் பரப்பும் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள்!
ஆர்.குமரேசன்

பூச்சிகளும் நம் நண்பர்களே..! - 2.0 - பயிர் நோய்களைப் பரப்பும் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள்!

சுரங்கங்களுக்கே வெளிச்சம் தந்த மின்மினிப் பூச்சிகள்... இப்போது எங்கே? #VikatanPhotoCards
கார்க்கிபவா

சுரங்கங்களுக்கே வெளிச்சம் தந்த மின்மினிப் பூச்சிகள்... இப்போது எங்கே? #VikatanPhotoCards

வலசை போகும் வண்ணத்துப் பூச்சிகள்!
Vikatan Correspondent

வலசை போகும் வண்ணத்துப் பூச்சிகள்!

இனிப் பேரிடர்க்காலங்களில் நம்மைக் கரப்பான் பூச்சிகள் காப்பாற்றலாம்! #WOWexperiments
ம.காசி விஸ்வநாதன்

இனிப் பேரிடர்க்காலங்களில் நம்மைக் கரப்பான் பூச்சிகள் காப்பாற்றலாம்! #WOWexperiments