மீண்டும் வரும் நோக்கியா... மார்க்கெட்டை மீட்டெடுக்குமா