#ராசிபலன்கள்

‘விகாரி’ தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள்!
கே.பி.வித்யாதரன்

‘விகாரி’ தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள்!

இந்த வார ராசிபலன்கள் ஏப்ரல் 16 - முதல் 21 வரை
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

இந்த வார ராசிபலன்கள் ஏப்ரல் 16 - முதல் 21 வரை

சித்திரை மாத ராசிபலன்கள் : ஏப்ரல் 14 முதல் மே 14 வரை
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

சித்திரை மாத ராசிபலன்கள் : ஏப்ரல் 14 முதல் மே 14 வரை

இந்த வார ராசிபலன்கள் (மார்ச் 26 முதல் 31 வரை)
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

இந்த வார ராசிபலன்கள் (மார்ச் 26 முதல் 31 வரை)

பங்குனி மாத ராசிபலன்கள் (மார்ச் 15 முதல் ஏப்ரல் 13 வரை)
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

பங்குனி மாத ராசிபலன்கள் (மார்ச் 15 முதல் ஏப்ரல் 13 வரை)

இந்த வார ராசிபலன்கள் (பிப்ரவரி 19 முதல் 24 வரை)
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

இந்த வார ராசிபலன்கள் (பிப்ரவரி 19 முதல் 24 வரை)

ராசிபலன்கள் : பிப்ரவரி 12 முதல் 17 வரை
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

ராசிபலன்கள் : பிப்ரவரி 12 முதல் 17 வரை

இந்த வார ராசிபலன்கள் ( பிப்ரவரி 5 முதல் 10 வரை)
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

இந்த வார ராசிபலன்கள் ( பிப்ரவரி 5 முதல் 10 வரை)

இந்த வார ராசிபலன்கள் (ஜனவரி 29 முதல் பிப்ரவரி 3 வரை)
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

இந்த வார ராசிபலன்கள் (ஜனவரி 29 முதல் பிப்ரவரி 3 வரை)

இந்த வார ராசிபலன்கள் (ஜனவரி 22 முதல் 27 வரை)
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

இந்த வார ராசிபலன்கள் (ஜனவரி 22 முதல் 27 வரை)

இந்த வார ராசிபலன்கள் - ஜனவரி 8 முதல் 13 வரை
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

இந்த வார ராசிபலன்கள் - ஜனவரி 8 முதல் 13 வரை

இந்த வார ராசிபலன்கள் (ஜனவரி 1 முதல் 6 வரை)
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

இந்த வார ராசிபலன்கள் (ஜனவரி 1 முதல் 6 வரை)