#விரதம்

அம்மாவின் விரதம்
Vikatan Correspondent

அம்மாவின் விரதம்

பாவங்கள் போக்கும் பாபாங்குச ஏகாதசி... நாளை துவாதசி விரதம் கடைப்பிடிப்பது எப்படி?
சைலபதி

பாவங்கள் போக்கும் பாபாங்குச ஏகாதசி... நாளை துவாதசி விரதம் கடைப்பிடிப்பது எப்படி?

நவராத்திரி... 9 நாள்கள் விரதம் இருக்க இயலாதோர் என்ன செய்யலாம்?
விகடன் டீம்

நவராத்திரி... 9 நாள்கள் விரதம் இருக்க இயலாதோர் என்ன செய்யலாம்?

வேண்டுவனவற்றை அள்ளித்தரும் 
வரமகாலக்ஷ்மி விரதம்!
அவள் விகடன் டீம்

வேண்டுவனவற்றை அள்ளித்தரும் வரமகாலக்ஷ்மி விரதம்!

மனத் தூய்மையும் உடல்தூய்மையும் அருளும் காமிகா ஏகாதசி விரதம்... கடைப்பிடிப்பது எப்படி?
சி.வெற்றிவேல்

மனத் தூய்மையும் உடல்தூய்மையும் அருளும் காமிகா ஏகாதசி விரதம்... கடைப்பிடிப்பது எப்படி?

தோஷம் நீக்கி நல்லருள் புரியும் ஆடிக்கிருத்திகை விரதம்! #VikatanPhotoCards
சி.வெற்றிவேல்

தோஷம் நீக்கி நல்லருள் புரியும் ஆடிக்கிருத்திகை விரதம்! #VikatanPhotoCards

வரலட்சுமி விரதம், ஆடி பதினெட்டு, ஆடிப் பூரம்... ஆடி மாத விழாக்கள், விசேஷங்கள்! #VikatanPhotoCards
சி.வெற்றிவேல்

வரலட்சுமி விரதம், ஆடி பதினெட்டு, ஆடிப் பூரம்... ஆடி மாத விழாக்கள், விசேஷங்கள்! #VikatanPhotoCards

இழந்த பொருள்களைத் திரும்ப வழங்கும் சயனி ஏகாதசி விரதம்!
சி.வெற்றிவேல்

இழந்த பொருள்களைத் திரும்ப வழங்கும் சயனி ஏகாதசி விரதம்!

நோய்களைத் தீர்க்கும் யோகினி ஏகாதசி விரதம் - ஒரு வழிகாட்டுதல்!
சி.வெற்றிவேல்

நோய்களைத் தீர்க்கும் யோகினி ஏகாதசி விரதம் - ஒரு வழிகாட்டுதல்!

செல்வவளம் அருளும் நிர்ஜலா ஏகாதசி விரதம் - ஒரு வழிகாட்டுதல்!
சி.வெற்றிவேல்

செல்வவளம் அருளும் நிர்ஜலா ஏகாதசி விரதம் - ஒரு வழிகாட்டுதல்!

அபரா ஏகாதசி... விரதம் மேற்கொள்ளும் வழிமுறைகள்!
சி.வெற்றிவேல்

அபரா ஏகாதசி... விரதம் மேற்கொள்ளும் வழிமுறைகள்!

பாவங்கள் போக்கி, நல்லருள் அருளும் மோகினி ஏகாதசி விரதம்!
சி.வெற்றிவேல்

பாவங்கள் போக்கி, நல்லருள் அருளும் மோகினி ஏகாதசி விரதம்!