அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்வது என்று பக்தர்கள் பல வகையான வேண்டுதல்களைச் செய்கின்றனர். ஆனால்