#-உலக-பேட்மின்டன்-சாம்பியன்ஷிப்

 உலக சாம்பியன்ஷிப் பேட்மின்டன்: வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற பி.வி சிந்து புதிய சாதனை!
பிரேம் குமார் எஸ்.கே.

 உலக சாம்பியன்ஷிப் பேட்மின்டன்: வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற பி.வி சிந்து புதிய சாதனை!

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் - இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினார் பி.வி.சிந்து
சா.ஜெ.முகில் தங்கம்

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் - இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினார் பி.வி.சிந்து

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்  - சாய்னா வெளியேற்றம்; அரையிறுதியில் சிந்து!
தெ.சு.கவுதமன்

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் - சாய்னா வெளியேற்றம்; அரையிறுதியில் சிந்து!

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் - காலிறுதியில் சாய்னா, சிந்து!
தெ.சு.கவுதமன்

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் - காலிறுதியில் சாய்னா, சிந்து!

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் - பி.வி.சிந்து, ஶ்ரீகாந்த் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினர்!
சா.ஜெ.முகில் தங்கம்

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் - பி.வி.சிந்து, ஶ்ரீகாந்த் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினர்!

சாய்னா, ஶ்ரீகாந்த் வெற்றி - உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர்
சா.ஜெ.முகில் தங்கம்

சாய்னா, ஶ்ரீகாந்த் வெற்றி - உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர்

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் - 2-வது சுற்றில் இந்திய வீரர்கள் பிரணாய், சமீர்!
சா.ஜெ.முகில் தங்கம்

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் - 2-வது சுற்றில் இந்திய வீரர்கள் பிரணாய், சமீர்!

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்: வெண்கலம் வென்றார் சாய்னா!
குருபிரசாத்

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்: வெண்கலம் வென்றார் சாய்னா!

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் சிந்து!
குருபிரசாத்

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் சிந்து!

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்: காலிறுதிச் சுற்றில் சிந்து, ஶ்ரீகாந்த்!
குருபிரசாத்

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்: காலிறுதிச் சுற்றில் சிந்து, ஶ்ரீகாந்த்!

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்: பதக்க வேட்டைக்குத் தயாராகும் இந்தியா!
ராகினி ஆத்ம வெண்டி மு.

உலக பேட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்: பதக்க வேட்டைக்குத் தயாராகும் இந்தியா!

பேட்மின்டன் உலகச் சாம்பியன்ஷிப் - காலிறுதியில் சாய்னா நேவால், பி.வி.சிந்து!
கலிலுல்லா.ச

பேட்மின்டன் உலகச் சாம்பியன்ஷிப் - காலிறுதியில் சாய்னா நேவால், பி.வி.சிந்து!