#-சினிமா-விமர்சனம்-ஜீவா

சினிமா விமர்சனம் : பெண்குயின்
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம் : பெண்குயின்

சினிமா விமர்சனம் : பொன்மகள் வந்தாள்
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம் : பொன்மகள் வந்தாள்

சினிமா விமர்சனம்: வால்டர்
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: வால்டர்

சினிமா விமர்சனம்: அசுரகுரு
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: அசுரகுரு

சினிமா விமர்சனம்: தாராள பிரபு
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: தாராள பிரபு

சினிமா விமர்சனம்: ஜிப்ஸி.
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: ஜிப்ஸி.

சினிமா விமர்சனம்: வெல்வெட் நகரம்
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: வெல்வெட் நகரம்

சினிமா விமர்சனம்: கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால்
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால்

சினிமா விமர்சனம்: திரெளபதி
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: திரெளபதி

சினிமா விமர்சனம்: மாஃபியா
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: மாஃபியா

சினிமா விமர்சனம்: பாரம்
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: பாரம்

சினிமா விமர்சனம்: கன்னி மாடம்
விகடன் விமர்சனக்குழு

சினிமா விமர்சனம்: கன்னி மாடம்