#-மரத்தடி-மாநாடு

மரத்தடி மாநாடு : மயிலை விரட்டும் அழுகிய முட்டை!
பசுமை விகடன் டீம்

மரத்தடி மாநாடு : மயிலை விரட்டும் அழுகிய முட்டை!

மரத்தடி மாநாடு: பழங்களைப் பளபளப்பாக்கும் திராட்சை உரம்!
பசுமை விகடன் டீம்

மரத்தடி மாநாடு: பழங்களைப் பளபளப்பாக்கும் திராட்சை உரம்!

மரத்தடி மாநாடு: மண்ணிலுள்ள உப்பை உறிஞ்சும் தாவரம்...
பசுமை விகடன் டீம்

மரத்தடி மாநாடு: மண்ணிலுள்ள உப்பை உறிஞ்சும் தாவரம்...

மரத்தடி மாநாடு : குறைந்த வாடகையில் வேளாண் இயந்திரங்கள்!
பசுமை விகடன் டீம்

மரத்தடி மாநாடு : குறைந்த வாடகையில் வேளாண் இயந்திரங்கள்!

மரத்தடி மாநாடு : சொட்டு நீலத்தை வைத்து குரங்குகளை விரட்டலாம்!
பசுமை விகடன் டீம்

மரத்தடி மாநாடு : சொட்டு நீலத்தை வைத்து குரங்குகளை விரட்டலாம்!

மரத்தடி மாநாடு : உயிர்வேலி... உழவர் கடன் அட்டை... சூரிய ஒளி உலர்த்தி!
பசுமை விகடன் டீம்

மரத்தடி மாநாடு : உயிர்வேலி... உழவர் கடன் அட்டை... சூரிய ஒளி உலர்த்தி!

மரத்தடி மாநாடு : விற்பனைக்குத் தீர்வு சொல்லிய வேப்பங்குளம் பிராண்ட்!
பசுமை விகடன் டீம்

மரத்தடி மாநாடு : விற்பனைக்குத் தீர்வு சொல்லிய வேப்பங்குளம் பிராண்ட்!

மரத்தடி மாநாடு: பிரதமரைச் சிந்திக்க வைத்த தமிழ்நாட்டு யோசனை!
பசுமை விகடன் டீம்

மரத்தடி மாநாடு: பிரதமரைச் சிந்திக்க வைத்த தமிழ்நாட்டு யோசனை!

மரத்தடி மாநாடு : அதிகரிக்கும் அங்கக விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை!
பசுமை விகடன் டீம்

மரத்தடி மாநாடு : அதிகரிக்கும் அங்கக விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை!

மரத்தடி மாநாடு: மின்னணு ஏலத்தில் கலக்கும் ஆனைமலை!
பசுமை விகடன் டீம்

மரத்தடி மாநாடு: மின்னணு ஏலத்தில் கலக்கும் ஆனைமலை!

மரத்தடி மாநாடு: ஆனைக்கொம்பனுக்கு இயற்கைத் தீர்வு!
பசுமை விகடன் டீம்

மரத்தடி மாநாடு: ஆனைக்கொம்பனுக்கு இயற்கைத் தீர்வு!

மரத்தடி மாநாடு: மானியத்தில் வெங்காய விதை!
பசுமை விகடன் டீம்

மரத்தடி மாநாடு: மானியத்தில் வெங்காய விதை!