ஜாதக அமைப்பு News in Tamil

18.08.22 வியாழக்கிழமை - Today RasiPalan | Indraya Rasi Palan | August  - 18 | இன்றைய ராசிபலன்
சைலபதி

18.08.22 வியாழக்கிழமை - Today RasiPalan | Indraya Rasi Palan | August - 18 | இன்றைய ராசிபலன்

இன்றைய ராசிபலன்
ஜோதிட ஶ்ரீ முருகப்ரியன்

இன்றைய ராசிபலன்

17.08.22 புதன்கிழமை - Today RasiPalan | Indraya Rasi Palan | August  - 17 | இன்றைய ராசிபலன்
சைலபதி

17.08.22 புதன்கிழமை - Today RasiPalan | Indraya Rasi Palan | August - 17 | இன்றைய ராசிபலன்

மாத ராசிபலன்
ஜோதிட ஶ்ரீ முருகப்ரியன்

மாத ராசிபலன்

ராசி பலன்கள்
கே.பி.வித்யாதரன்

ராசி பலன்கள்

இந்த வார ராசிபலன்: ஆகஸ்ட் 16 முதல் 21 வரை! #VikatanPhotoCards
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

இந்த வார ராசிபலன்: ஆகஸ்ட் 16 முதல் 21 வரை! #VikatanPhotoCards

16.08.22 செவ்வாய்க்கிழமை - Today RasiPalan | Indraya Rasi Palan | August  - 16 இன்றைய ராசிபலன்
சைலபதி

16.08.22 செவ்வாய்க்கிழமை - Today RasiPalan | Indraya Rasi Palan | August - 16 இன்றைய ராசிபலன்

வார ராசிபலன்
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

வார ராசிபலன்

15.08.22 திங்கட்கிழமை - Today RasiPalan | Indraya Rasi Palan | August  - 15 #இன்றையராசிபலன்
சைலபதி

15.08.22 திங்கட்கிழமை - Today RasiPalan | Indraya Rasi Palan | August - 15 #இன்றையராசிபலன்

வார ராசி பலன் 14-08-2022 முதல் 20-08-2022 | Vaara Rasi Palan | Weekly RasiPalan | #weeklyhoroscope
சைலபதி

வார ராசி பலன் 14-08-2022 முதல் 20-08-2022 | Vaara Rasi Palan | Weekly RasiPalan | #weeklyhoroscope

பஞ்சாங்கக் குறிப்புகள் - ஆகஸ்ட் 15 முதல் 21 வரை! #VikatanPhotoCards
ஜோதிட ஶ்ரீ முருகப்ரியன்

பஞ்சாங்கக் குறிப்புகள் - ஆகஸ்ட் 15 முதல் 21 வரை! #VikatanPhotoCards

14.08.22 ஞாயிற்றுக்கிழமை - Today RasiPalan | Indraya Rasi Palan | August  - 14 | இன்றைய ராசிபலன்
சைலபதி

14.08.22 ஞாயிற்றுக்கிழமை - Today RasiPalan | Indraya Rasi Palan | August - 14 | இன்றைய ராசிபலன்