ஜாதக அமைப்பு News in Tamil

இன்றைய ராசி பலன் | 30/11/2021 | Daily Rasi Palan | Daily Horoscope | Astrology | Sakthi Vikatan
சைலபதி

இன்றைய ராசி பலன் | 30/11/2021 | Daily Rasi Palan | Daily Horoscope | Astrology | Sakthi Vikatan

இன்றைய ராசிபலன்
ஜோதிட ஶ்ரீ முருகப்ரியன்

இன்றைய ராசிபலன்

வார ராசிபலன்
ஜோதிட மாமணி கிருஷ்ணதுளசி

வார ராசிபலன்

இன்றைய ராசி பலன் | 29/11/2021 | Daily Rasi Palan | Daily Horoscope | Astrology | Sakthi Vikatan
சைலபதி

இன்றைய ராசி பலன் | 29/11/2021 | Daily Rasi Palan | Daily Horoscope | Astrology | Sakthi Vikatan

28/11/2021 - 04/12/2021 | வார ராசி பலன் | Weekly Astrology | Horoscope | Sakthi Vikatan
சைலபதி

28/11/2021 - 04/12/2021 | வார ராசி பலன் | Weekly Astrology | Horoscope | Sakthi Vikatan

ஏன் செய்ய வேண்டும் ஸ்ரீசுக்கிர பரிகார ஹோமம்! எல்லா ராசிக்காரர்களும் பலனடைய ஒரு எளிய வழிகாட்டுதல்!
மு.ஹரி காமராஜ்

ஏன் செய்ய வேண்டும் ஸ்ரீசுக்கிர பரிகார ஹோமம்! எல்லா ராசிக்காரர்களும் பலனடைய ஒரு எளிய வழிகாட்டுதல்!

பஞ்சாங்கக் குறிப்புகள் - நவம்பர் 29 முதல் டிசம்பர் 5 வரை #VikatanPhotoCards
ஜோதிட ஶ்ரீ முருகப்ரியன்

பஞ்சாங்கக் குறிப்புகள் - நவம்பர் 29 முதல் டிசம்பர் 5 வரை #VikatanPhotoCards

இன்றைய ராசி பலன் | 28/11/2021 | Daily Rasi Palan | Daily Horoscope | Astrology | Sakthi Vikatan
சைலபதி

இன்றைய ராசி பலன் | 28/11/2021 | Daily Rasi Palan | Daily Horoscope | Astrology | Sakthi Vikatan

காலபைரவாஷ்டமி: 12 ராசிக்காரர்களும் பைரவரை வழிபடும் முறைகள் என்னென்ன?
மு.ஹரி காமராஜ்

காலபைரவாஷ்டமி: 12 ராசிக்காரர்களும் பைரவரை வழிபடும் முறைகள் என்னென்ன?

இன்றைய ராசி பலன் | 27/11/2021 | Daily Rasi Palan | Daily Horoscope | Astrology | Sakthi Vikatan
சைலபதி

இன்றைய ராசி பலன் | 27/11/2021 | Daily Rasi Palan | Daily Horoscope | Astrology | Sakthi Vikatan

நட்சத்திரப் பலன்கள் - நவம்பர் 26 முதல் டிசம்பர் 2 வரை #VikatanPhotoCards
சைலபதி

நட்சத்திரப் பலன்கள் - நவம்பர் 26 முதல் டிசம்பர் 2 வரை #VikatanPhotoCards

இன்றைய ராசி பலன் | 26/11/2021 | Daily Rasi Palan | Daily Horoscope | Astrology | Sakthi Vikatan
சைலபதி

இன்றைய ராசி பலன் | 26/11/2021 | Daily Rasi Palan | Daily Horoscope | Astrology | Sakthi Vikatan