வானியல் News in Tamil

விண்வெளிச் சுற்றுலாவை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த ஜெஃப் பெஸோஸ்! சாதித்தது எப்படி?
பிரசன்னா ஆதித்யா

விண்வெளிச் சுற்றுலாவை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த ஜெஃப் பெஸோஸ்! சாதித்தது எப்படி?

பிரச்னைகள் தரும் யோகம்!
சக்தி விகடன் டீம்

பிரச்னைகள் தரும் யோகம்!

Space Tourism: விண்வெளியில் விர்ஜின் கேலக்டிக்... சாதனை செய்த 71 வயது ரிச்சர்ட் பிரான்சன்!
அந்தோணி அஜய்.ர

Space Tourism: விண்வெளியில் விர்ஜின் கேலக்டிக்... சாதனை செய்த 71 வயது ரிச்சர்ட் பிரான்சன்!

ஜெஃப் பெஸோஸூடன் விண்ணுக்குச் செல்லும் 82 வயது வாலி ஃபங்க், யார் இவர்?
பிரசன்னா ஆதித்யா

ஜெஃப் பெஸோஸூடன் விண்ணுக்குச் செல்லும் 82 வயது வாலி ஃபங்க், யார் இவர்?

சந்திர மகிமைகள்!
சக்தி விகடன் டீம்

சந்திர மகிமைகள்!

ராசிபலன்
கே.பி.வித்யாதரன்

ராசிபலன்

ஊழிக்காலம் - 22: நிலாவிலேயே கால்பதித்த மனித இனத்தால் காலநிலை மாற்றத்தைத் தடுக்க முடியாதா?
நாராயணி சுப்ரமணியன்

ஊழிக்காலம் - 22: நிலாவிலேயே கால்பதித்த மனித இனத்தால் காலநிலை மாற்றத்தைத் தடுக்க முடியாதா?

ராசிபலன்
கே.பி.வித்யாதரன்

ராசிபலன்

Solar Eclipse: 2021-ன் முதல் சூரிய கிரகணம், இந்தியாவிலிருந்து பார்க்க முடியுமா?
பிரசன்னா ஆதித்யா

Solar Eclipse: 2021-ன் முதல் சூரிய கிரகணம், இந்தியாவிலிருந்து பார்க்க முடியுமா?

Lunar Eclipse: 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முழுமையான சந்திர கிரகணம்... இந்தியாவில் பார்க்க முடியுமா?
பிரசன்னா ஆதித்யா

Lunar Eclipse: 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முழுமையான சந்திர கிரகணம்... இந்தியாவில் பார்க்க முடியுமா?

ராசிபலன்
கே.பி.வித்யாதரன்

ராசிபலன்

தியான்வென் - 1 ரோவர்: செவ்வாயில் இறங்கிய சீனா... தொடரும் தேடுதல் வேட்டை!
பிரசன்னா ஆதித்யா

தியான்வென் - 1 ரோவர்: செவ்வாயில் இறங்கிய சீனா... தொடரும் தேடுதல் வேட்டை!