#cinema vikatan

தேன் - சினிமா விமர்சனம்
விகடன் விமர்சனக்குழு

தேன் - சினிமா விமர்சனம்

டெடி - சினிமா விமர்சனம்
விகடன் விமர்சனக்குழு

டெடி - சினிமா விமர்சனம்

அன்பிற்கினியாள் - சினிமா விமர்சனம்
விகடன் விமர்சனக்குழு

அன்பிற்கினியாள் - சினிமா விமர்சனம்

நெஞ்சம் மறப்பதில்லை - சினிமா விமர்சனம்
விகடன் விமர்சனக்குழு

நெஞ்சம் மறப்பதில்லை - சினிமா விமர்சனம்

சங்கத்தலைவன் - சினிமா விமர்சனம்
விகடன் விமர்சனக்குழு

சங்கத்தலைவன் - சினிமா விமர்சனம்

சக்ரா - சினிமா விமர்சனம்
விகடன் விமர்சனக்குழு

சக்ரா - சினிமா விமர்சனம்

கமலி from நடுக்காவேரி - சினிமா விமர்சனம்
விகடன் விமர்சனக்குழு

கமலி from நடுக்காவேரி - சினிமா விமர்சனம்

பாரிஸ் ஜெயராஜ் - சினிமா விமர்சனம்
விகடன் விமர்சனக்குழு

பாரிஸ் ஜெயராஜ் - சினிமா விமர்சனம்

Kutty story - சினிமா விமர்சனம்
விகடன் விமர்சனக்குழு

Kutty story - சினிமா விமர்சனம்

சினிமா விகடன் : TAKE1
உ. சுதர்சன் காந்தி

சினிமா விகடன் : TAKE1

சினிமா விகடன் : கடவுளின் தேசத்தில் கலக்கும் சேச்சிகள்!
உ. சுதர்சன் காந்தி

சினிமா விகடன் : கடவுளின் தேசத்தில் கலக்கும் சேச்சிகள்!

சினிமா விகடன் :  “வடிவேலு இன்னொரு கமல்ஹாசன்!”
உ. சுதர்சன் காந்தி

சினிமா விகடன் : “வடிவேலு இன்னொரு கமல்ஹாசன்!”