#result

ரிலையன்ஸ், ஐ.டி.சி, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ பேங்க்... ரிசல்ட் எப்படி? முதலாம் காலாண்டு முடிவுகள்...
நாணயம் விகடன் டீம்

ரிலையன்ஸ், ஐ.டி.சி, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ பேங்க்... ரிசல்ட் எப்படி? முதலாம் காலாண்டு முடிவுகள்...

விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ், ஏசியன் பெயின்ட்ஸ் ரிசல்ட் எப்படி? முதலாம் காலாண்டு முடிவுகள்...
நாணயம் விகடன் டீம்

விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ், ஏசியன் பெயின்ட்ஸ் ரிசல்ட் எப்படி? முதலாம் காலாண்டு முடிவுகள்...

டி.சி.எஸ், மைண்ட்ட்ரீ ரிசல்ட் எப்படி? முதலாம் காலாண்டு முடிவுகள்...
நாணயம் விகடன் டீம்

டி.சி.எஸ், மைண்ட்ட்ரீ ரிசல்ட் எப்படி? முதலாம் காலாண்டு முடிவுகள்...

வாசகர் மெகா தேர்தல் போட்டி!
விகடன் டீம்

வாசகர் மெகா தேர்தல் போட்டி!

ஃபினோலெக்ஸ், ஓ.என்.ஜி.சி ரிசல்ட் எப்படி? நான்காம் காலாண்டு முடிவுகள்...
நாணயம் விகடன் டீம்

ஃபினோலெக்ஸ், ஓ.என்.ஜி.சி ரிசல்ட் எப்படி? நான்காம் காலாண்டு முடிவுகள்...

எல்.ஐ.சி ஹவுஸிங்... ஆயில் இந்தியா ரிசல்ட் எப்படி? நான்காம் காலாண்டு முடிவுகள்...
நாணயம் விகடன் டீம்

எல்.ஐ.சி ஹவுஸிங்... ஆயில் இந்தியா ரிசல்ட் எப்படி? நான்காம் காலாண்டு முடிவுகள்...

பாட்டா இந்தியா, டி.எல்.எஃப்...
ரிசல்ட் எப்படி? 4-ம் காலாண்டு முடிவுகள்
நாணயம் விகடன் டீம்

பாட்டா இந்தியா, டி.எல்.எஃப்... ரிசல்ட் எப்படி? 4-ம் காலாண்டு முடிவுகள்

இந்தியன் பேங்க், ஐ.டி.சி ரிசல்ட் எப்படி? 4-ம் காலாண்டு முடிவுகள்...
நாணயம் விகடன் டீம்

இந்தியன் பேங்க், ஐ.டி.சி ரிசல்ட் எப்படி? 4-ம் காலாண்டு முடிவுகள்...

ஊரடங்கில் நெல்லை சாலைகளில் சுற்றிய 390 பேருக்கு கோவிட் பரிசோதனை; 30 பேருக்கு பாதிப்பு!
பி.ஆண்டனிராஜ்

ஊரடங்கில் நெல்லை சாலைகளில் சுற்றிய 390 பேருக்கு கோவிட் பரிசோதனை; 30 பேருக்கு பாதிப்பு!

ஏசியன் பெயின்ட்ஸ், எல் அண்ட் டி 
ரிசல்ட் எப்படி? நான்காம் காலாண்டு முடிவுகள்...
நாணயம் விகடன் டீம்

ஏசியன் பெயின்ட்ஸ், எல் அண்ட் டி ரிசல்ட் எப்படி? நான்காம் காலாண்டு முடிவுகள்...

ஹெச்.டி.எஃப்.சி, டாடா ஸ்டீல் ரிசல்ட் எப்படி? 4-ம் காலாண்டு முடிவுகள்...
நாணயம் விகடன் டீம்

ஹெச்.டி.எஃப்.சி, டாடா ஸ்டீல் ரிசல்ட் எப்படி? 4-ம் காலாண்டு முடிவுகள்...

நாம் தமிழர் வேட்பாளருக்கு விழுந்த வாக்குகளால் கூடலூர் கோட்டையை இழந்த திமுக!
சதீஸ் ராமசாமி

நாம் தமிழர் வேட்பாளருக்கு விழுந்த வாக்குகளால் கூடலூர் கோட்டையை இழந்த திமுக!