தேனி | Latest tamil news about Theni | VikatanPedia
Banner 1
மாவட்டம்

தேனி

தேனி மாவட்டம் தமிழ்நாட்டின் மாவட்டங்களில் ஒன்று. இம்மாவட்டத்தின் தலைநகரம் தேனி ஆகும்