சினிமா பாணியில் கொலையாளியை சுற்றி வளைத்து பிடித்த தனிப்படை!