ஜெ மரண விசாரணை வளையத்தில் 15 பேர்! சிக்க போவது யார்?