தன்யஶ்ரீக்காக தமிழ்நாடே பிரார்த்தனை செய்தது! - நெகிழும் தன்யஶ்ரீ தந்தை