நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்ட இரண்டு கும்கி யானைகள் ..வென்றது யார் ? | அத்தியாயம் 9