நான் என்ன சொன்னாலும் ஹிட்டாகுது ! வைரல் ஆகுது ! - 'என்னம்மா' புகழ் ராமர்