தற்கொலை செய்த தினேஷ், பிளஸ் டூ வில் எடுத்த மதிப்பெண்!