பிரேசில் இன்று வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்குள் நுழையும்! ஆனால், ஃபிரான்ஸ்..?