தெறிக்கவிட தல-தலைவர் ரசிகர்கள்: தமிழ்நாடு முழுவிதம் கோலாகல கொண்டாட்டம்